AMU PAN wspiera uczonych z Ukrainy

Nadrzędna kategoria: Media

Członkinie i członkowie AMU PAN zadeklarowali, że są gotowi przyjąć w swoich grupach badawczych osoby z Ukrainy, zapewnić im wsparcie oraz miejsce i narzędzia do pracy. Apelują też do polskiego środowiska naukowego o przyłączenie się do inicjatywy.

20220303_amubg.jpg

Wsparcie na okres co najmniej 3-6 miesięcy może obejmować m.in.:

  • przyjęcie ukraińskich naukowców do grupy badawczej lub zapewnienie im miejsca oraz materiałów i narzędzi do pracy,
  • nieodpłatne zakwaterowanie pracowników naukowych i ich rodzin,
  • sfinansowanie stypendium lub wynagrodzenia.

„Wsparcie dla choćby jednej osoby będzie ważnym gestem i pozwoli przetrwać naszym ukraińskim kolegom i koleżankom ten straszny czas” – podkreśla Akademia Młodych Uczonych PAN.

Szczegóły są dostępne na stronie Science for Ukraine Action at AMU PAN.

O AMU PAN

Akademia Młodych Uczonych powstała w 2010 roku. Jest częścią struktur korporacyjnych Polskiej Akademii Nauk. Zrzesza utalentowanych badaczy i badaczki młodego pokolenia. Zabiera głos w sprawach istotnych dla nauki i szkolnictwa wyższego, aktywizuje środowisko młodych uczonych i popularyzuje wiedzę. Członków AMU wybiera Zgromadzenie Ogólne PAN spośród kandydatek i kandydatów, którzy nie ukończyli 38. lat i posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.

Serwis AMU w języku ukraińskim.

Źródło informacji: AMU PAN

Академія молодих вчених ПАН підтримує Україну

Члени AMU PAN заявили, що готові прийняти вихідців з України у свої дослідницькі групи, надати їм підтримку, а також місце та інструменти для роботи. Молоді вчені також звертаються до польської наукової спільноти з проханням долучитися до ініціативи.

Підтримка протягом періоду від 3 до 6 місяців може включати:

  • приєднання українських вчених до наукової групи або надання їм місця, матеріалів та інструментів для роботи;
  • безкоштовне проживання дослідників та їх сімей;
  • фінансування стипендії або зарплати.

Більше інформації українською та англійською на сторінці Академії молодих вчених ПАН.