Mężczyźni na rzecz kobiet w nauce. Nowe ścieżki w kierunku równości

Kobiety w nauce stanowią niespełna 30%. Dlatego to właśnie mężczyźni – jako większość – muszą odegrać kluczową rolę w zmianie systemu. Porozmawiamy o tym już 17 marca podczas wydarzenia o znamiennym tytule „NOT Yet Another Mainly Man Meeting”. Głos zabierze m.in. prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, który objął spotkanie swoim patronatem.

20220309_m3421312bg.jpg

Organizatorem wydarzenia jest inicjatywa Women in Science at Nencki, działająca przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Spotkanie online odbędzie się 17 marca 2022 (czwartek) o godz. 17.00 na platformie Zoom. Obowiązuje rejestracja

Gośćmi wydarzenia będą mężczyźni, którzy osiągnęli znaczący sukces zawodowy, przewodzą prestiżowym organizacjom, edukują kolejne pokolenia, a przy tym są orędownikami równości. 

  • prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk 
  • Steve Blum, senior director of Strategic Initiatives at Yale Alumni Association, Yale University 
  • dr Fredrik Bondestam, director of the Swedish Secretariat for Gender Research, University of Gothenburg 

Skąd nazwa wydarzenia

Tytuł spotkania w przewrotny sposób nawiązuje do znanego w środowisku naukowym hashtagu #YAMMM (ang. Yet Another Mainly Man Meeting). W taki sposób określane są panele czy dyskusje organizowane wyłącznie w męskim gronie, będące typowym – choć często nieuświadomionym – przejawem dyskryminacji kobiet. 

Jak pokazują dane zebrane przez Światową Organizację Zdrowia, w społeczeństwach o zbalansowanej strukturze płci mężczyźni cieszą się lepszym stanem zdrowia i deklarują większą satysfakcję z życia. Badacze występujący w roli sojuszników kobiet są wysoko cenieni w swoich społecznościach akademickich, a wysiłki podejmowane na rzecz eliminacji seksizmu przynoszą dużo lepszy efekt, gdy są podejmowane wspólnie. 

O organizatorach

Organizatorem spotkania jest inicjatywa Women in Science at Nencki. To organizacja non-profit działająca na rzecz równości i wspierająca kobiety nauki. Założyła ją grupa młodych badaczek z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. 

Patronat nad wydarzeniem objęli: 

  • prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński, 
  • prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz, 
  • Fundacja Kobiety Nauki. 

Partnerami spotkania są Instytut Biologii Doświadczalnej PAN oraz Yale Alumni Association. 

Źródło informacji: Women in Science at Nencki 

Źródło zdjęcia: Freepik