Wody podziemne. Raport UNESCO już dostępny

„Nie można dłużej pomijać ogromnego potencjału wód podziemnych i konieczności ich zrównoważonego wykorzystywania” tak rozpoczyna się wydany w 2022 r. raport UNESCO o stanie wodnym. Opisuje wyzwania i możliwości związane z właściwym zarządzaniem tym zasobem.

 20220322_unesco23.jpg

Założenia raportu

Wody podziemne występują powszechnie i stanowią ok. 99% płynnych zasobów wody pitnej na Ziemi. „Niemal połowa populacji mieszkającej w miastach jest uzależniona od źródeł wody podziemnej. Coraz więcej warstw wodonośnych staje się zanieczyszczonych, nadmiernie eksploatowanych, a także wysycha przez działania człowieka, niekiedy nieodwracalnie. Co więcej, wielu decydentów zajmujących się wodą nie ma wystarczającej świadomości na temat wód podziemnych” – stwierdza Audrey Azoulay, dyrektor generalny UNESCO. Raport „The United Nations World Water Development Report 2022” odpowiada na ten brak – zawiera kompleksową informację i pogłębioną analizę dotyczącą tego surowca naturalnego.

W raporcie znalazły się informacje o stanie światowych zasobów wodnych, w tym:

  • Woda pitna stanowi mniej niż 1% całych światowych zasobów wodnych,
  • Wody podziemne zapewniają połowę światowego poboru wody na potrzeby domowe oraz ok. 25% poboru wody do nawadniania,
  • 69% całkowitej ilości pobranych wód podziemnych wykorzystuje sektor rolniczy, 22% służy do użytku domowego, a 9% do celów przemysłowych.

Materiały do pobrania (w j. angielskim)

Źródło: UNESCO