PAN i NAS pomogą uczonym z Ukrainy nowe porozumienie o współpracy

17 marca 2022 r. Polska Akademia Nauk wraz z amerykańską Narodową Akademią Nauk (NAS) podpisały porozumienie dotyczące wsparcia dla naukowców z Ukrainy. NAS uruchomiła specjalny fundusz, z którego środki przeznaczone będą na pomoc w czasowym przesiedleniu uciekających z Ukrainy naukowców i ich rodzin w krajach sąsiednich. Naukowcy z Ukrainy będą mogli kontynuować swoje badania w instytutach PAN.

20220323_pasnas_bg.jpg

Pomoc dla Ukrainy

Podjęte porozumienie jest swego rodzaju kontynuacją pomocy, jakiej PAN udzieliła w pierwszych dniach marca 70 badaczkom i badaczom z Ukrainy. Zaoferowano im finansowanie pobytu naukowego w instytutach PAN do 3 miesięcy. Zainteresowanie programem Polskiej Akademii Nauk przekroczyło nasze oczekiwania, a pula środków w krótkim czasie została rozdystrybuowana.

Narodowa Akademia Nauk (ang. National Academy of Sciences, NAS), by zwiększyć skalę polskiego programu, uruchomia specjalną zbiórkę funduszy (ang. Safe Passage Fund) na pomoc przesiedlonym naukowcom. Zbiórka prowadzona jest w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a fundatorami mogą być osoby prywatne, jak i fundacje. Do tej pory wsparcie zadeklarowały Fundacja Davida i Lucile Packardów, Fundacja Alfreda P. Sloana, Fundacja Waldera i Fundacja Simonsa. 

Nowe porozumienie o współpracy 

Obie akademie w podpisanej umowie zobowiązują się udzielić pomocy i wsparcia finansowego uciekającym z Ukrainy naukowcom przebywającym na terenie Polski, zapewniając im możliwość kontynuowania badań w wybranym instytucie PAN. 

W tym celu PAN ogłosi nabór wniosków, w którym wyłonieni zostaną potencjalni kandydaci do przyznania grantów na pobyt naukowy. Akademie ocenią propozycje i zebrane fundusze wykorzystają do przyznania grantów na wsparcie naukowców. 

Oferta 

Kwota każdego stypendium wyniesie 1 700 dolarów w pierwszym miesiącu i 1 200 dolarów miesięcznie przez pozostałe dwa miesiące. Łączna kwota wsparcia finansowego wyniesie do 4 100 dolarów na jednego badacza. 

NAS określi liczbę przyznanych grantów na podstawie dostępnych środków w porozumieniu z PAN oraz przekaże niezbędne fundusze do PAN. W zależności od dostępności środków i liczby wniosków, NAS i PAN mogą wydłużyć okres przyznawania grantu do 6 miesięcy. 

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk, Amerykańska Akademia Nauk.