Apel środowiska naukowego w związku z planami utworzenia Akademii Kopernikańskiej

Nadrzędna kategoria: Media

Powołanie nowej organizacji pogłębi i tak już trudną sytuację sektora nauki i szkolnictwa wyższego. W liście do prezydenta RP przedstawiciele instytucji środowiska akademickiego apelują o wycofanie się z tego projektu.

20220329_apel.jpg

Znaczący wzrost bieżących wydatków na uczelniach, spadek wartości wynagrodzeń pracowników, a do tego obawy wywołane stworzeniem Akademii Kopernikańskiej – to problemy wskazywane przez naukowców. Wspólny list w tej sprawie napisali do prezydenta RP Andrzeja Dudy reprezentanci: środowiska akademickiego (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk) oraz organizacji związkowych (Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”).

Akademia Kopernikańska w trudnym gospodarczo czasie

„Sposób tworzenia, funkcjonowania i finansowania, a także celowość powołania Akademii jest dla większości środowiska niezrozumiały. Niejasne są przyczyny włączenia do jej struktury zaledwie części obszarów badawczych, z pominięciem innych”, zauważają autorzy listu. Widzą w tym możliwe źródło poważnego rozłamu środowiska naukowego.

Autorzy apelu wskazują na wysokie koszty utworzenia nowej instytucji w trudnej gospodarczo sytuacji. Gospodarka kraju oraz same uczelnie wyższe i instytuty PAN borykają się z rosnącą inflacją, zwiększonymi cenami energii, wydatkami związanymi ze zwiększoną płacą minimalną oraz kryzysem humanitarnym w związku z wojną w Ukrainie. Już wcześniej zwracano uwagę na konieczność zwiększenia finansowania nauki i szkolnictwa wyższego (m.in. w liście KRASP do premiera RP – w załączniku).   

„(…) nie są nam potrzebne rozdźwięki, podziały i konflikty w środowisku i społeczeństwie. Ważna jest jedność i wspólne stawianie czoła realnym, ważnym i pilnym wyzwaniom, które stoją przed nami wszystkimi” – apelują akademicy.

Źródło: KRASP