Dwa granty ERC Consolidator dla naukowców z Polski

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) wyróżniła 313 projekty doświadczonych naukowców. Rozdysponuje między nich 632 mln euro, które będą przeznaczone na realizację przełomowych badań. Wśród laureatów jest dwoje badaczy z Polski, w tym naukowiec z instytutu PAN. 

Marta_Bucholc_archiwum_prywatne-modified.png Jarosław_Wilczynski_archiwum_prywatne-modified.png European_Research_Council_logo.png

Do polskich jednostek naukowych trafią grant przyznane: 

  • Dr hab. Marcie Bucholc, prof. UW za projekt „Abortion Figurations Using Human Rights to Change Abortion Law: Involvement Patterns and Argumentative Architectures in the Global Figuration of Human Rights” (Abortion Figurations) 
  • Dr. hab. Jarosławowi Wilczyńskiemu z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk PAN za projekt „Exploring Mammoth Bone Accumulations In Central Europe” (MAMBA) 

W tym konkursie Consolidator Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council, ERC) złożono 2652 wniosków, z których finansowanie dostało jedynie 313. Przełomowe badania będą realizowane w 189 jednostkach goszczących. Najwięcej grantów trafi do jednostek z Niemiec (61), Wielkiej Brytanii (41) i Francji (29).

Wyniki skomentowała prezes ERC prof. Maria Leptin „Nawet w czasie kryzysu, konfliktu i cierpienia naszym obowiązkiem jest utrzymywanie nauki na właściwych torach oraz danie naszym najznakomitszym badaczom wolności zgłębiania swoich pomysłów”. 

W staraniach o uzyskanie grantów ERC naukowców wspiera Biuro ds. Doskonałości Naukowej

O ERC Consolidator 

Granty ERC Consolidator skierowane są do doświadczonych naukowców, mających tytuł doktora od przynajmniej 7, a maksymalnie od 12 lat. Badacze powinni cechować się niezależnością i dojrzałością naukową, a także wykazać się znaczącymi dokonaniami naukowymi adekwatnymi do etapu kariery naukowej oraz reprezentowanej dziedziny. Pod uwagę przy ich ocenie bierze się ważne publikacje w międzynarodowych recenzowanych czasopismach, uzyskane patenty oraz nagrody. 

Jedynym kryterium oceny w procesie przyznawania grantu ERC jest doskonałość naukowa. Dotyczy ona zarówno zgłoszonego projektu, jak i dorobku naukowego głównego badacza (Lidera). Dofinansowanie w wysokości do 2 mln euro może zostać przyznane na projekt trwający maksymalnie 5 lat. 

Lista wszystkich projektów nagrodzonych w konkursie ERC Consolidator jest dostępna na stronie European Research Council

Czytaj też: ERC dla Ukrainy 

Źródło: Polska Akademia Nauk, European Research Council 

Źródło zdjęć: archiwa prywatne