ALLEA apeluje o dostosowanie praw własności intelektualnej do Open Science

System patentowy wymaga harmonizacji z otwartym dostępem w nauce. Zrzeszenie europejskich akademii nauk apeluje m.in. o wprowadzenie minimum rocznych okresów karencji w aplikacjach patentowych.

20220414_opensciencem.jpg

Europejska Federacja Akademii Nauk ALLEA 13 marca wydała oświadczenie, w którym prezentuje problemy i możliwe współdziałania pomiędzy otwartą nauką a ochroną patentową. Stanowisko przygotowały wspólnie grupa zadaniowa ds. otwartej wiedzy  (ang. Open Science Task Force, OSTF) oraz  grupa robocza ds. praw własności intelektualnej  (ang. Permanent Working Group Intellectual Property Rights, PWGIPR).

ALLEA wskazuje na pozornie opozycyjne dążenia. To z jednej strony wartość innowacyjnych badań, które powinny być chronione patentami. Z drugiej strony dąży się do traktowania wyników badań jako dobra wspólnego, którym należy się dzielić otwarcie i szybko.

Jednym z możliwych rozwiązań byłoby wprowadzenie okresu karencji w aplikacjach patentowych. Umożliwi to publikację wyników badań w otwartym dostępie jeszcze przed uzyskaniem ochrony patentowej.

Pełne oświadczenie w języku angielskim.

O ALLEA

Europejska Federacja Akademii Nauk (ang. European Federation of Academies of Sciences and Humanities, ALLEA) zrzesza 61 akademii nauk z 40 europejskich krajów. Organizacja powstała w 1994 r., a PAN jest jej członkiem założycielem. W 2000 r. do organizacji dołączyła również Polska Akademia Umiejętności z Krakowa. ALLEA ułatwia wymianę informacji między zrzeszonymi instytucjami. Wspiera międzynarodową współpracę badaczy. Oferuje niezależne doradztwo naukowe i dba o dostarczanie rzetelnych informacji opinii publicznej.

Źródło informacji: ALLEA
Grafika: PAN