Naukowiec z instytutu PAN z prestiżowym grantem ERC

Prof. Wojciech Knap z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN otrzymał ERC Advanced Grant, przyznawany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Finansowanie w wysokości ok. 2 mln euro przeznaczy na pionierskie badania w dziedzinie promieniowania terahercowego.

20220429_erc3thmb2.jpg

 

Prof. Knap w swoim projekcie „Towards On-Chip Plasmonic Amplifiers Of THz Radiation” o akronimie TERAPLASM skupi się na falach elektromagnetycznych o bardzo wysokiej częstotliwości rzędu teraherców (THz, czyli 1012 Hz). Taka częstotliwość jest nawet tysiąckrotnie wyższa niż stosowana współcześnie w telefonii komórkowej i WiFi. Takie fale mogłyby być stosowane w komunikacji (telefonii i WiFi kolejnych generacji), systemach obrazowania, wykrywania i monitorowania obiektów, struktur czy nawet substancji chemicznych.

O projekcie TERAPLASM

European Research Council (ERC) doceniło proponowany pakiet innowacyjnych badań plazmonicznych. Do wzmocnienia (a docelowo do wytwarzania) drgań terahercowych mają posłużyć tzw. materiały dwuwymiarowe (takie jak m.in. grafen) oraz sprzężenia dwóch takich silnie oddziałujących między sobą materiałów. Podczas przepływu prądu powstaną w nich turbulencje, które doprowadzą do generacji teraherców. Badacze spodziewają się zaobserwować nowe zjawiska fizyczne, co pozwoli opracować ich modele teoretyczne, a także rozwinąć technologie w kierunku zastosowań mikroelektronicznych.

O laureacie

Prof. Wojciech Knap jest fizykiem. Jego zainteresowania naukowe wiążą się z badaniami właściwości półprzewodników w dalekiej podczerwieni (promieniowanie terahercowe), szczególnie zastosowań wzbudzania plazmy terahercowej w nanostrukturach. Od wielu lat rozwija fizykę wysokich częstotliwości. Wraz z prof. Thomasem Skotnickim jest od 2018 r. liderem międzynarodowego projektu badawczego CENTERA (Centrum Badań i Zastosowań Teraherców ) w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowanego w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN.

20220429_erc2.jpg

Zespół projektu MAB CENTERA w Instytutcie Wysokich Ciśnień PAN. Na dole w środku prof. Wojciech Knap, współprowadzący projet .

O konkursie

W konkursie dla doświadczonych naukowców ERC Advanced z 2021 r. wnioski złożyło ponad 1,7 tys. naukowców, z czego finansowanie wywalczyło jedynie 253. Wśród zwycięzców dominują mężczyźni – stanowią oni 75% wszystkich nagrodzonych. Na przełomowe badania można było uzyskać do 2,5 mln euro (z możliwością zwiększenia kwoty w ściśle określonych przypadkach).

Nowością w stosunku do lat poprzednich były rozmowy kwalifikacyjne. Odbywali je tylko ci kandydaci, którzy dostali się do drugiego etapu oceny. Rozmowy prowadzone były online z członkami panelu oceniającego wnioski. Dotychczas taka procedura obowiązywała tylko w przypadku grantów ERC Starting oraz ERC Consolidator.

Prof. Knap jest szóstym laureatem z Polski konkursu ERC Advanced. Jest to też pierwszy grant ERC, który będzie realizowany w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN.

Fact and figures konkursu ERC Advanced 2021.

Lista wszystkich laureatów ERC Advanced 2021.

Źródło informacji: Instytut Wysokich Ciśnień PAN, ERC
Źródło zdjęć: FNP, CENTERA