Podsumowanie konsultacji o planowanej reformie PAN

Za nami podsumowanie serii spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Tym razem środowisko naukowe spotkało się w Warszawie. Było to ostanie z serii spotkań regionalnych, które odbywały się od 2021 roku.

20220602_rfrmwaw.jpg

Dotychczasowe konsultacje w Oddziałach PAN w Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Lublinie, Olsztynie i Gdańsku wzbudzały zainteresowanie i pozytywne reakcje środowiska akademickiego. Konsultacje objęły wszystkie środowiska PAN – w spotkaniach uczestniczyli zarówno członkowie Akademii, jak i przedstawiciele instytutów PAN. Każde ze spotkań przekazywało podobną treść, ale miało inną dyskusję – pozwalało to usłyszeć wiele głosów komentujących projekt.  

Podczas warszawskiego spotkania dyskutanci podkreślali, że projekt przybrał już formę dojrzałego dokumentu prawnego. Wszystkie uwagi, które zostały dotychczas zgłoszone w trakcie spotkań konsultacyjnych, ale również te przesłane pocztą, zostaną przeanalizowane, a do projektu Ustawy będą wprowadzone stosowne zmiany. Kompletny projekt będzie jeszcze dyskutowany z innymi środowiskami naukowymi, tj. Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW).  

O projekcie 

Środowiskowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk przyjęto 13 października 2021 roku. Prace nad nim trwały ponad trzy lata. W tym celu powołano specjalny zespół doradczy pod kierownictwem prof. Pawła Rowińskiego, który opracował założenia uzupełniające bądź poprawiające istniejące zapisy ustawy o PAN z 2010 roku. 

Głównym celem proponowanych zmian jest wzmocnienie integralności PAN, jej pozycji w systemie nauki i szkolnictwa wyższego, a w konsekwencji silniejsza obecność polskiej nauki w systemie nauki światowej.  

Co się zmieni? 

W projekcie ustawy zaproponowano zmiany wprowadzające szereg uproszczeń. Jednym z nich jest zmiana struktury korporacji, w tym m.in.: 

  • zniesienie rad kuratorów,
  • zniesienie podziału członków krajowych PAN na korespondentów i rzeczywistych, 
  • ujednolicenie komitetów (rezygnacja z podziału na komitety naukowe i problemowe). 

Jednocześnie w projekcie ustawy wprowadzono nowe zapisy dotyczące: 

  • autonomii PAN, 
  • powołania organu Zgromadzenia Ogólnego Instytutów PAN, wyodrębniające ze swojego grona Radę Zgromadzenia, 
  • powołania Międzynarodowej Rady Akademii, 
  • utworzenia Federacji Szkół Doktorskich, 
  • unormowania statusu członka seniora PAN. 

Zobacz także:

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk