Współpraca naukowa między Polską Akademią Nauk i Wietnamską Akademią Nauk i Technologii w latach 2023-2024

Biuro Współpracy z Zagranicą PAN rozpoczyna nabór wspólnych polsko-wietnamskich projektów wymiany osobowej na lata 2023-2024 na podstawie nowych dokumentów o współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Wietnamską Akademią Nauk i Technologii (VAST).

20220603_vietnam.jpg

Termin i miejsce składania wniosków:

  • wnioski na formularzu, należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres bwz@pan.pl;
  • wnioski będą przyjmowane w terminie do 30 września 2022 roku.

Finansowanie:

  • maksymalnie 14 dni wymiany osobowej rocznie na projekt.
  • projekty PAN - VAST będą realizowane według zasady – strona wysyłająca pokrywa koszty podróży wyjeżdżających naukowców, natomiast strona przyjmująca - koszty pobytu naukowców zagranicznych.
  • do realizacji w latach 2023-2024 zostaną zaakceptowane maksymalnie 3 wspólne polsko-wietnamskie projekty wymiany osobowej.

Dodatkowe informacje:

  • z 14 dni wymiany osobowej może korzystać 2 uczestników projektu wskazanych we wniosku,
  • wnioski mogą składać wyłącznie naukowcy z jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk i Wietnamskiej Akademii Nauk.

W razie dodatkowych pytań i/lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Renatą Kuskowską, tel. 22-182-65-11, e-mail: Renata.Kuskowska@pan.pl