PAN na rzecz odbudowy nauki w Ukrainie z czołowymi akademiami nauk

Nadrzędna kategoria: Media

Z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk 2 czerwca do Warszawy przybyli prezesi czołowych zagranicznych akademii nauk. Debatowano o kontynuacji wsparcia uczonych z Ukrainy. Efektem spotkania jest dziesięciopunktowy plan odbudowy nauki na Ukrainie.

20220602_0153.JPG

Spotkanie przedstawicieli zagranicznych akademii nauk w PAN

Na spotkaniu z udziałem prezesów: Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych, ALLEA, Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina, Towarzystwa Królewskiego w Londynie, Królewskiej Duńskiej Akademii Nauk i Literatury oraz Polskiej Akademii Nauk rozmawiano o bieżących potrzebach instytucji naukowych w ogarniętej wojną Ukrainie i możliwościach pomocy. Gościem honorowym spotkania był prof. Anatoly Zagorodny, prezes NANU, który przedstawił stan zniszczeń ukraińskiej infrastruktury naukowej i wskazał najpilniejsze potrzeby ukraińskich badaczy. Przedstawiciele zagranicznych instytucji naukowych z całego świata zadeklarowali przekazanie wielomilionowej pomocy finansowej. Ponadto, stworzono 10 punktowy plan odbudowy nauki w Ukrainie.  

Głównym celem planu jest wsparcie młodych badaczy z Ukrainy. Szczegóły planu będą w najbliższym czasie doprecyzowywane i opublikowane.  

Uczestnicy spotkali się także z kilkudziesięcioma badaczami z Ukrainy, którzy odbywają stypendia naukowe w instytutach PAN. „Naukowcy są przyszłością Ukrainy. Powojenna odbudowa kraju nie jest możliwa bez wsparcia nauki i uczonych” – powiedział do zgromadzonych stypendystów prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN dodając „Ta konferencja to sygnał, że nie jesteście sami”. 

Polska Akademia Nauk wsparła do tej pory pobyty niemal 200 uczonych w jednostkach naukowych PAN. Akademia jest głównym inicjatorem i koordynatorem działań pomocowych. PAN aktywnie poszukuje partnerów i przyjmuje darowizny, by wesprzeć pobyty kolejnych naukowców. Badacze korzystający z pomocy mogą liczyć na zachowanie ukraińskiej afiliacji (tj. kontynuacji pracy badawczej na rzecz nauki w Ukrainie). 

20220602_0208.JPG

prof. Anatoly Zagorodny, prezes Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

20220602_0396.JPG

Od lewej (siedzą) Thomas Sinkjaer, sekretarz generalny Królewskiej Duńskiej Akademii Nauk i Literatury, Antonio Loprieno, prezes ALLEA, Andy Hopper, skarbnik Towarzystwa Królewskiego w Londynie, Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Gerald Haug, prezes Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina, Roman Słowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, (stoją) Vaughan Turekian, dyrektor ds. Polityki i Spraw Międzynarodowych Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych, Robin Grimes, wiceprezes i sekretarz Spraw Zagraniczny Towarzystwa Królewskiego w Londynie, Marcia McNutt, prezes Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych, Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk, Anatoly Zagorodny, prezes Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Marie Louise Nosch, prezes Królewskiej Duńskiej Akademii Nauk i Literatury, Anna Plater-Zyberk, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, Anatoly Myronchuk, dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

20220602_0700.JPG

Spotkanie z ukraińskimi stypendystami.

Źródło informacji i zdjęć: Polska Akademia Nauk