Pierwsze spotkanie networkingowe stypendystów PASIFIC

Stypendyści, którzy od tego roku pracują w instytutach Polskiej Akademii Nauk, mieli okazję poznać się lepiej podczas wydarzenia sieciującego. To osoby wyłonione w pierwszym konkursie programu PASIFIC Polskiej Akademii Nauk.

stypendysci_PASIFIC_06-2022_pod_lead.JPG

Chociaż pochodzą z różnych krajów, reprezentują różne dziedziny naukowe i są na różnych poziomach kariery zawodowej, to przyjechali do Polski realizować swoje pomysły badawcze. W ramach programu stypendialnego PASIFIC, prowadzonego przez Polską Akademię Nauk, mogą poświęcić się badaniom naukowym związanym z ich autorskim pomysłem. Prace realizują w wybranym instytucie PAN.

W ramach pierwszego wydarzenia networkingowego, które odbyło się 21 czerwca, stypendyści wraz ze swoimi rodzinami spotkali się w Pałacu w Jabłonnie. Dołączyli do nich z pracownicy Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN, które prowadzi projekt, oraz z Biura Komunikacji PAN.

01_stypendysci_PASIFIC_06-2022.JPG

Prof. Paweł Rowiński, koordynator projektu PASIFIC, pogratulował naukowcom zdobycia stypendium i życzył im udanych pobytów. Katarzyna Książczyk z BDN PAN opowiedziała m.in. o ofercie dodatkowej, w tym o szkoleniach oferowanych stypendystom w ramach pobytu.

Podczas kilku zajęć integracyjnych uczestnicy mogli poznać się lepiej oraz poćwiczyć grupowe rozwiązywanie problemów. Mieli też okazję dowiedzieć się więcej o kraju swojego obecnego pobytu, m.in. podczas warsztatów malowania ceramiki z manufaktury w Bolesławcu.

02_stypendysci_PASIFIC_06-2022.JPG

03_stypendysci_PASIFIC_06-2022.JPG

04_stypendysci_PASIFIC_06-2022.JPG

05_stypendysci_PASIFIC_06-2022.JPG

06_stypendysci_PASIFIC_06-2022.JPG

Źródło informacji i zdjęć: Polska Akademia Nauk