Polska Akademia Nauk rozpoczyna współpracę ze związkiem INFARMA

Przygotowanie cyklu analiz dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz wskazanie możliwych zmian systemowych – to będzie efekt pracy grona specjalistów z PAN. Odbędzie się to w ramach współpracy publiczno-prywatnej ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych.

PAN_INFARMA_1_OK.jpg

List intencyjny podpisali Nienke Feenstra, prezeska Związku INFARMA oraz prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN

30 czerwca Polska Akademia Nauk i Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA podpisały list intencyjny o współpracy. Głównym celem podjętej inicjatywy są długofalowe działania edukacyjne skierowane do interesariuszy i opinii publicznej w zakresie ochrony zdrowia.

„System ochrony zdrowia w Polsce wymaga wielostronnego wsparcia. Ekspertyzy naukowe i doradztwo specjalistów z różnych dziedzin pomogą wesprzeć osoby decydujące o przyszłym kształcie i rozwoju służby zdrowia. Dlatego cieszy nas podjęta współpraca publiczno-prywatna, dzięki której analizy i wskazania naszych ekspertów będą merytorycznym wsparciem skierowanym do opinii publicznej lub polityków”, podkreślił prof. Jerzy Duszyński.

„Mamy nadzieję, że nasza współpraca przyczyni się do przygotowania polskiego systemu opieki zdrowotnej na przyszłe wyzwania, mającymi wpływ na zdrowie publiczne, takie jak starzenie się społeczeństwa czy malejąca liczba pracowników ochrony zdrowia. Od lat nasz Związek stara się aktywnie uczestniczyć w dialogu publicznym, a także współpracować ze wszystkimi interesariuszami nie tylko w zakresie polityki lekowej, ale również całego systemu ochrony zdrowia” dodała Nienke Feenstra, Prezes Związku INFARMA.

 O INFARMA

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA jest organizacją branżową reprezentującą 25 wiodących firm sektora farmaceutycznego, które działają w Polsce, prowadzą działalność badawczo-rozwojową i produkują leki innowacyjne. Członek międzynarodowej organizacji zrzeszającej innowacyjną branżę farmaceutyczną – Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), a także Pracodawców RP oraz Krajowej Izby Gospodarczej.

 PAN_INFARMA_2_OK.jpg

Źródło informacji: INFARMA, Polska Akademia Nauk

Źródło zdjęć: Polska Akademia Nauk