Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Scheme: Support for Ukrainian researchers under Bilateral Fund of ‘Applied Research’ Programme

ncbr_logo.jpg

Celem proponowanego przedsięwzięcia jest zapewnienie niezwłocznego i efektywnego wsparcia ukraińskim naukowcom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy za pomocą uproszczonego działania wspierającego Scheme: Support for Ukrainian researchers w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w zakresie Programu „Badania stosowane”, który umożliwi ukraińskim naukowcom dołączenie do polsko-norweskich zespołów projektowych oraz kontynuację działalności naukowej.

Więcej informacji na temat Schematu Wsparcia Ukraińskich Naukowców znajduje się na stronie