Ocena parametryczna instytutów PAN

Minister Edukacji i Nauki ogłosił decyzję dotyczącą ewaluacji działalności naukowej w latach 2017-2021. Ponad połowa instytutów PAN otrzymała najwyższą kategorię A+ lub A w danej dyscyplinie nauki.

 20220802_newsb.jpg

Oceniane były uczelnie wyższe oraz instytuty naukowe. W procesie ewaluacji Komisja Ewaluacji Nauki analizowała w szczególności jakość publikacji oraz realizowanych projektów badawczych. Duże znaczenie miał także wpływ prowadzonych badań na gospodarkę i społeczeństwo. Jednostki mogły otrzymać jedną z pięciu ocen: A+, A, B+, B albo C w poszczególnych dyscyplinach nauki. Wszystkich kategoryzowanych dyscyplin w jednostkach było 1145.

Ocena instytutów PAN

W 69 instytutach PAN oraz Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej ocenę otrzymało łącznie 96 dyscyplin. Spośród nich aż 61% otrzymało najwyższe kategorie A+ lub A (odpowiednio 17 – 19% dla A+ oraz 40 – 42% dla A). To więcej niż średnia dla całego kraju, która wynosi 34% (6% dla kategorii A+ oraz 28% dla kategorii A).

20220802_diagram1.png

Ocena_paramatryczna_instytutów_PAN_2022.png

„Warto podkreślić, że aż 17 jednostek ma nadaną kategorię A+ w uprawianej przez siebie dyscyplinie. To satysfakcjonujący wynik świadczący o najwyższej jakości prowadzonych badań w wielu naszych instytutach” – wskazał prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN.

Instytuty PAN znalazły się wśród najlepszych jednostek w danych dyscyplinach, np. Instytut Matematyczny PAN w matematyce, Instytut Psychologii w psychologii, Instytut Dendrologii w naukach leśnych oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w inżynierii mechanicznej.

Co więcej, trzy jednostki z PAN jako jedyne w obrębie danej dyscypliny otrzymały najwyższą kategorię A+:

  • Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w obrębie rolnictwa i ogrodnictwa
  • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda w naukach medycznych
  • Instytut Sztuki PAN w naukach o sztuce

Kategorie B+ oraz B uzyskało łącznie 37% instytutów PAN (odpowiednio 33 – 34% i 3 – 3%). To niemal dwukrotnie mniej niż średnia krajowa wynosząca 63% (51% dla kategorii B+ oraz 12 dla kategorii B).

„Jednostki Polskiej Akademii Nauk wypadają bardzo dobrze na tle średniej krajowej. Jako całość prezentują się lepiej w rankingu niż wiodące uniwersytety” dodał prof. Rowiński.

Trzy jednostki otrzymały najniższą kategorię C, z czego jeden znajduje się w likwidacji, a drugi jest restrukturyzowany. Trzecia jednostka została włączona w strukturę PAN przed rokiem i nie zdołała jeszcze wypracować dorobku z afiliacją instytutu PAN.

Z czym wiążą się kategorie?

Uzyskanie danej oceny łączy się z otrzymaniem subwencji z Ministerstwa na funkcjonowanie danej jednostki. Jedynie instytuty z kategorią A+, A lub B mają prawo do nadawania stopnia doktora. Instytuty mają teraz miesiąc na złożenie ewentualnych odwołań od ogłoszonej decyzji.

Pełen raport jest do pobrania na stronie Ministerstwa Nauki i Edukacji.

Ocena dyscyplin w poszczególnych instytutach PAN.