131. Sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN - podsumowanie

Nadrzędna kategoria: Media

Informacja prasowa 04.12.2015

Jednym z głównych zadań Polskiej Akademii Nauk jest działalność ekspercka i opiniodawcza. Realizując swoje ustawowe prawo, Zgromadzenie Ogólne PAN na 131. Sesji, która odbyła się 3 grudnia 2015 r. w Warszawie przedstawiło stanowisko korporacji w sprawie sytuacji związanej z napływem uchodźców z Azji i Afryki do Europy.

Wydarzenia ostatnich miesięcy związane z tym problemem, jak napisał do uczestników sesji Prezydent RP Andrzej Duda, „każą nam na nowo zdefiniować nasz stosunek do zjawiska, jakim jest migracja, również co do jego źródeł oraz sposobów ograniczenia jego niekontrolowanego przebiegu”.

O różnych aspektach historycznych, socjologicznych, psychologicznych i demograficznych związanych z migracją mówili paneliści debaty zorganizowanej przez PAN: prof. dr hab. Marek Okólski (Przewodniczący Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Uniwersytet SWPS), prof. dr hab. Marcin Kula (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), dr hab. Michał Bilewicz (Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski), dr hab. Maciej Duszczyk (Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski).

Po zakończeniu debaty i dyskusji Zgromadzenie Ogólne Akademii przyjęło stanowisko w sprawie migracji. W tej części sesji ZO PAN wzięli udział m.in. prof. Kazimierz Wiatr, Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, Jarosław Brysiewicz, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bogusław Cichoń, Dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego BBN.

Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński wręcza prof. Henrykowi Iwańcowi Medal im. Stefana Banacha, fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN Academia
Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński wręcza prof. Henrykowi Iwańcowi Medal im. Stefana Banacha, fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN "Academia"

W dalszej części obrad dotyczącej spraw wewnętrznej działalności Akademii, Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński wręczył prof. Henrykowi Iwańcowi, wybitnemu polskiemu matematykowi i członkowi korespondentowi PAN Medal im. Stefana Banacha, przyznany przez Prezydium PAN w uznaniu wybitnych zasług uczonego dla rozwoju nauk matematycznych.

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Naukowych Prezesa Polskiej Akademii Nauk za rok 2015, które otrzymali: prof. Mirosława Marody, dr hab. Agnieszka Chacińska, prof. dr hab. Andrzej Gaździcki, prof. dr hab. prof. Janusz Mroczka, dr hab. Jakub Fichna.

Zgromadzenie Ogólne PAN podjęło także uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego z działalności Polskiej Akademii Nauk za rok 2015 i w sprawie zmiany struktury komitetów naukowych Wydziału II PAN oraz stanowisko dotyczące bieżącej sytuacji w Polsce.