Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk w sprawie wydarzeń życia publicznego w Polsce

Nadrzędna kategoria: Media

Informacja prasowa, 03.12.2015

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk z wielkim niepokojem patrzy na bieg wydarzeń, jaki od kilku miesięcy ma miejsce na najwyższych poziomach życia publicznego w Polsce.

Apelujemy do organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej o to, żeby się powstrzymywały od wzajemnego wkraczania w swoje kompetencje, a także od obchodzenia i niewypełniania obowiązującego prawa.

Szczególna troska i poszanowanie należne są postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej, a wielka odpowiedzialność spoczywać będzie na Prezydencie RP, Parlamencie i Trybunale Konstytucyjnym.

Niech nigdy nie zabraknie im odwagi.

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk w sprawie wydarzeń życia publicznego w Polsce z dnia 3 grudnia 2015 r.