Akademia Młodych Uczonych PAN - Ekspertyza mobilności polskich naukowców

Nadrzędna kategoria: Media

Informacja prasowa 02.02.2016

Zapraszamy do lektury ekspertyzy poświęconej mobilności polskich naukowców przygotowanej przez Zespół ds. Mobilności Polskich Naukowców Akademii Młodych Uczonych PAN we współpracy z Inicjatywą Nauka Ludzka Rzecz. Redaktorami opracowania są prof. Janusz Bujnicki, dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, prof. IOR-PIB i dr hab. Michał Wierzchoń – członkowie Akademii Młodych Uczonych PAN.

W ramach działań zespołu zorganizowano dwa sympozja poświęcone mobilności,  przeprowadzono – we współpracy z Inicjatywą Nauka Ludzka Rzecz – dwa badania kwestionariuszowe na łącznej grupie 1144 respondentów oraz utworzono panel dyskusyjny poświęcony mobilności na konferencji Polish Scientific Networks zorganizowanej przez Akademię Młodych Uczonych we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Klubem Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

AMU - Ekspertyza mobilności polskich naukowców - slajd 1
AMU - Ekspertyza mobilności polskich naukowców - slajd nr 1

Pierwsze rozdziały ekspertyzy odnoszą podejmowany problem do teorii migracyjnych. Przedstawiono także wspierające mobilność naukowców wybrane programy oferowane przez polskie i europejskie instytucje. W kolejnych rozdziałach prezentowane są wyniki badań jakościowych i ilościowych dotyczących mobilności naukowców (obejmują zarówno wyjazdy z kraju, jak i powroty). Dyskutowane są przede wszystkim czynniki wspierające i utrudniające mobilność. W ostatniej części zawarto rekomendacje działań, które mogą pozytywnie wpłynąć na mobilność polskich naukowców.

AMU - Ekspertyza mobilności polskich naukowców - slajd 2
AMU - Ekspertyza mobilności polskich naukowców - slajd nr 2

Ekspertyza może być świetnym przyczynkiem do dyskusji na temat,  jak  wspierać mobilność polskich naukowców, a także jak zachęcać ich do powrotu do kraju po zdobyciu doświadczenia w ramach pobytu na uczelniach zagranicznych.

Pobierz Ekspertyzę mobilności polskich naukowców


Ekspertyza dostępna jest także pod adresem: https://drive.google.com/file/d/0B0X-Z5R5OmgYTHF0ek1fenBTaWs/view?pref=2&pli=1