Pismo Przewodniczącego Rady NCN, Prezesa PAN, Przewodniczącego RGNiSW i Przewodniczącego KRASP do Premier RP Ewy Kopacz

Nadrzędna kategoria: Media

Informacja prasowa 07.05.2015

Pismo Przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich do Premier RP Ewy Kopacz w sprawie deklaracji wzrostu finansowania sektora nauki. "Nie można postępu naukowego, a więc i modernizacyjnego naszego kraju, dokonywać w sytuacji utrzymywania na stałym bardzo niskim poziomie finansowania badań naukowych w szczególności badań podstawowych. Ufamy, iż Pani Premier znajdzie możliwości odpowiedniego i bardziej zrównoważonego finansowania badań naukowych, zarówno podstawowych jak i stosowanych, i przedstawi mapę drogową dochodzenia do planowanych przez Rząd poziomów ich finansowania do 20120 r." - piszą naukowcy.

Pobierz Pismo do Premier RP Ewy Kopacz