Stanowiska w sprawie konieczności nowelizacji ustawy o PAN oraz udziału budżetu państwa w finansowaniu skutków roszczeń do nieruchomości stanowiących własność uczelni i PAN

Nadrzędna kategoria: Media

Informacja prasowa 04.07.2014

W Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie, w dniach 3-4 lipca 2014 r. odbyło się kolejne wspólne posiedzenie Prezydiów Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Spotkanie było poświęcone m.in. trwającym obecnie w Sejmie RP pracom legislacyjnym nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i innych ustaw, założeniom nowelizacji ustawy o PAN, działalności Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, problemom jednostek naukowych i uczelni ze skutkami reprywatyzacji.

Członkowie Prezydium PAN i Prezydium KRASP oraz zaproszeni goście dyskutowali o kontrowersyjnej propozycji zawartej w rządowym projekcie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym tzw. uwłaszczenia naukowców. Uczestnicy posiedzenia wysłuchali także informacji prof. Marka Ratajczaka - sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o obecnej sytuacji finansowej nauki i szkolnictwa wyższego oraz Iwony Wendel – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego o zasadach finansowania badań podstawowych i badań stosowanych w nowej perspektywie finansowej (2014-2020) i o modelowych rozwiązaniach finansowania projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych: Wiedza Edukacja Rozwój i Inteligentny Rozwój.

Członkowie Prezydium PAN i Prezydium KRASP przyjęli stanowiska: w sprawie udziału budżetu państwa w finansowaniu skutków roszczeń zgłaszanych do nieruchomości stanowiących własność uczelni i Polskiej Akademii Nauk oraz w sprawie konieczności nowelizacji ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o PAN.

Ponadto:

  • Prof. Andrzej Górski, Wiceprezes PAN przedstawił informację o działalności Komisji do spraw etyki w nauce w latach 2011 -2013 oraz o zbliżających się wyborach składu Komisji na kadencję 2015-2018.
  • O konieczności działań na rzecz rozwoju innowacji w Polsce i szansach na taki rozwój mówił  prof. Wiesław L. Nowiński,  dyrektor Laboratorium Biomedycznego Obrazowania (Biomedical Imaging Lab), Singapore Bioimaging Consortium w Agencji ds. Nauki, Technologii i Badań w Singapurze.
  • Z kolei prof. Marek Niezgódka, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego omówił cele i efekty realizacji projektu SYNAT.

W posiedzeniu uczestniczyli również: prof. Michał Karoński - Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki, prof. Jerzy Woźnicki - Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Antoni Tajduś - Przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Pobierz: Stanowisko Prezydium PAN i Prezydium KRASP z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie konieczności nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk

Pobierz: Stanowisko Prezydium PAN i Prezydium KRASP z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie udziału budżetu państwa w finansowaniu skutków roszczeń do nieruchomości stanowiących własność uczelni i Polskiej Akademii Nauk

Wspólne posiedzenie Prezydium PAN i Prezydium KRASP
Wspólne posiedzenie Prezydium PAN i Prezydium KRASP
Wspólne posiedzenie Prezydium PAN i Prezydium KRASP
Wspólne posiedzenie Prezydium PAN i Prezydium KRASP
Wspólne posiedzenie Prezydium PAN i Prezydium KRASP
Wspólne posiedzenie Prezydium PAN i Prezydium KRASP
Wspólne posiedzenie Prezydium PAN i Prezydium KRASP
Wspólne posiedzenie Prezydium PAN i Prezydium KRASP