Stanowisko PAN wobec dążeń o zachowanie fundamentalnych swobód ukraińskich środowisk naukowych i Ukraińskiej Akademii Nauk

Nadrzędna kategoria: Media

Informacja prasowa 11.03.2014

Publikujemy Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk wobec dążeń o zachowanie fundamentalnych swobód ukraińskich środowisk naukowych i Ukraińskiej Akademii Nauk, w którym m.in. napisano "Podkreślając swoją troskę o losy niezależnej Ukrainy solidaryzujemy się w pełni z wszelkimi dążeniami umożliwiającymi zachowanie w stanie niezagrożonym fundamentalnych swobód i autonomii ukraińskich środowisk naukowych i Ukraińskiej Akademii Nauk".

 

Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 marca 2014 r.
wobec dążeń o zachowanie fundamentalnych swobód ukraińskich środowisk naukowych i Ukraińskiej Akademii Nauk

Podzielając obawy dotyczące losów pogrążonej w głębokim kryzysie Ukrainy, solidaryzując się w pełni ze stanowiskiem międzynarodowego środowiska uczonych. Prezydium Polskiej Akademii Nauk w zdecydowany sposób popiera wszystkie glosy apelujące o zachowanie umiaru, szacunku wobec prawa i najdalej posuniętej troski o utrzymanie terytorialnej integralności Ukrainy oraz zapobieżenie podziałom, które stać by się mogły zarzewiem przemocy i konfliktów.

Jako przedstawiciele korporacji uczonych, ceniących w najwyższym stopniu wartości będące probierzem europejskiej tradycji, wyrażamy przekonanie, iż dążenie do bezstronności oraz szacunek dla prawdy najlepiej posłużą wszelkim staraniom, które podejmują dziś przeciwnicy przemocy w nadziei, iż o losach Ukrainy rozstrzygnie w ostatecznym rachunku wola jej obywateli i reguły postępowania zakorzenione w kanonach wolności i demokracji.

Z najwyższym zaniepokojeniem myślimy o konfliktach stwarzających zagrożenie dla zasad które wspólnie z całym międzynarodowym środowiskiem uczonych cenimy najwyżej. Zaliczamy do nich dążenie do prawdy, wolności i pokoju. Wspierając apele środowisk reprezentujących europejską wspólnotę wolnej myśli i wolnego słowa, oraz wszystkie głosy przejawiające troskę o zachowanie tych właśnie wartości, dajemy wyraz oczekiwaniom, iż wszelkie działania podejmowane na Ukrainie i na forum międzynarodowym będą prowadziły do ich ugruntowania, do wykluczenia przemocy i niesprawiedliwości i będą zgodne z wolą społeczeństwa, dysponującego suwerennym prawem do samookreślenia.

Świadomi tego jak trudne stały się wyzwania, w obliczu których polityczny kryzys postawił ukraiński świat nauki, wyrażamy nadzieję, iż rysujące się dziś podziały nie spowodują jego dezintegracji, a ukraińscy uczeni realizując swą misję korzystali będą z ochrony jaką zapewnia demokratyczne państwo prawa i szanująca obywatelskie swobody władza. Podkreślając swoją troskę o losy niezależnej Ukrainy solidaryzujemy się w pełni z wszelkimi dążeniami umożliwiającymi zachowanie w stanie niezagrożonym fundamentalnych swobód i autonomii ukraińskich środowisk naukowych i Ukraińskiej Akademii Nauk.

Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk

Pobierz: Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 marca 2014 wobec dążeń o zachowanie fundamentalnych swobód ukraińskich środowisk naukowych i Ukraińskiej Akademii Nauk