Stanowisko PAN wobec przyjętego przez Unię Europejską tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego

Nadrzędna kategoria: Media

Informacja prasowa 15.12.2008

Prezentujemy Uchwałę nr 4/2008 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 15 grudnia 2008 r.

Przyjęty przez Unię Europejską w ostatnich dniach „pakiet energetyczno-klimatyczny” zobowiązuje polską energetykę do znacznego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Tymczasem rozwój gospodarczy wymaga stałego zwiększania wytwarzania energii. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uważa, że dla spełnienia tych wymagań należy podjąć równolegle wiele działań, w tym także rozwijanie odnawialnych źródeł energii i zwiększenie efektywności jej wykorzystania. Jednak wymagana skala zmniejszenia emisji dwutlenku węgla zmusza Polskę do ograniczania produkcji energii elektrycznej i ciepła opartej  o spalania węgla, czego nie skompensuje rozbudowa odnawialnych źródeł energii i efektywniejsze jej wykorzystywanie.

Zgromadzenie Ogólne PAN uważa, że właściwym działaniem umożliwiającym wzrost produkcji energii niezbędny dla rozwoju gospodarki, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, jest zapowiadane przez rząd wprowadzenie energetyki jądrowej. Ponadto w dalszej perspektywie ułatwi to powstanie technologii wykorzystującej energię jądrową dla przekształcenia węgla w inne nośniki energii zmniejszające uzależnienie Polski od importu gazu i ropy.

Polska Akademia Nauk zintensyfikuje działania w zakresie przekazywania społeczeństwu rzetelnej wiedzy o energetyce jądrowej, co zwiększy jej społeczna akceptację. Zgłasza też gotowość udziału w kształceniu kadry specjalistów dla potrzeb wynikających z wprowadzenia energetyki jądrowej.

prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk