Stanowiska w sprawie Krajowego Programu Badań; nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa

Informacja prasowa 01.07.2011

Prezentujemy wspólne stanowiska Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Badań; nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa.

Czytaj więcej

Stanowisko PAN w sprawie zmian klimatu, globalnego ocieplenia i ich alarmujących skutków

Informacja prasowa 13.12.2007

Prezentujemy stanowisko Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmian klimatu, globalnego ocieplenia i ich alarmujących skutków, w którym naukowcy piszą m.in. "Sądzimy, że właściwym krokiem w kierunku przeciwdziałania skutkom globalnego ocieplenia byłoby utworzenie pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk specjalnego Programu Przeciwdziałania Zagrożeniom Klimatycznym i ich Skutkom. Jego zadaniem byłoby finansowanie i koordynowanie prac badawczych oraz wszelkich innych form działań prawnych i ekonomicznych dotyczących różnorodnych aspektów zmian klimatycznych".

Czytaj więcej