Stanowisko 21. zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN: Aby walka z pandemią była efektywna, potrzebny jest szerszy dostęp do danych

Z danych powinni korzystać nie tylko decydenci, ale i naukowcy – im więcej danych dobrej jakości, tym większa szansa na zrozumienie badanych zjawisk. W sytuacji kryzysu epidemicznego, który pokonać można jedynie dzięki racjonalnym zachowaniom podejmowanym w skali całego społeczeństwa, kluczowego znaczenia nabiera również zapewnienie szerszego dostępu do danych dla dziennikarzy i obywateli.

Czytaj więcej

Stanowisko 20: Apel o pilne i konsekwentne wdrożenie w szkołach procedur WMT wietrzenie, maseczki, testowanie

Akcję szczepienia uczniów planuje się zintensyfikować dopiero w trzecim tygodniu września, co oznacza, że jej efekty pojawią się pod koniec listopada. Wobec braku szczepionki dopuszczonej do zastosowania w przypadku dzieci do lat 12 i braku wprowadzenia obowiązku szczepień dzieci powyżej 12 roku życia, w szkołach mogą być użyte jedynie działania z zakresu profilaktyki nieswoistej: wietrzenie pomieszczeń, maseczki, testowanie, zachowanie dystansu i dezynfekcja.

Czytaj więcej

Konkursy grantowe Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki ogłosiła dwa dodatkowe konkursy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Instytucje naukowe i szkoły wyższe w Polsce i w Niemczech mogą ubiegać się w nich o dofinansowanie do 300 tys. euro na partnerskie przedsięwzięcia badawcze poświęcone relacjom polsko-niemieckim.

Czytaj więcej

Komentarz EASAC ws. kryzysu klimatycznego i bioróżnorodności

Naukowa Rada Doradcza Akademii Europejskich wskazała obszary, w których rządy państw powinny podjąć działania, aby zahamować zmiany klimatyczne i chronić bioróżnorodność. Opublikowała je w komentarzu do raportu IPCC przed zbliżającym się szczytem klimatycznym ONZ w Glasgow oraz szczytem bioróżnorodności w Chinach. PAN jest członkiem sieci EASAC.

Czytaj więcej

Badacze PAN z grantami Miniatura 5 NCN

Ośmioro naukowców z instytutów PAN otrzymało granty w konkursie Miniatura 5 Narodowego Centrum Nauki. Będą prowadzić badania m.in. nad eutrofizacją oczyszczonych ścieków, infekcjami grzybowymi u owadów i termoelektrycznymi nanokompozytami.

Czytaj więcej