Badacze PAN z grantami Miniatura 5 NCN

Ośmioro naukowców z instytutów PAN otrzymało granty w konkursie Miniatura 5 Narodowego Centrum Nauki. Będą prowadzić badania m.in. nad eutrofizacją oczyszczonych ścieków, infekcjami grzybowymi u owadów i termoelektrycznymi nanokompozytami.

Czytaj więcej

Naukowcy PAN w konkursie Sonatina

Ponad 11 milionów złotych na realizację 17 projektów otrzymają naukowcy Polskiej Akademii Nauk w konkursie Sonatina 5 Narodowego Centrum Nauki. Najwięcej grantów otrzymali autorzy projektów w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Czytaj więcej

Światowe akademie o medycynie regeneracyjnej

Medycyna regeneracyjna, w tym wykorzystanie inżynierii tkankowej oraz terapii komórkowych i genowych, ma ogromny potencjał regeneracji i naprawy tkanek. Tempo postępu w tej dziedzinie jest fascynujące, a medyczne możliwości radzenia sobie z przyczynami choroby, a nie tylko z jej objawami, mogą mieć charakter przełomowy. Rosną jednak obawy dotyczące niewłaściwego wykorzystania technologii medycyny regeneracyjnej. Sieć InterAcademy Partnership wydała oświadczenie w tej sprawie.

Czytaj więcej

Stanowisko 18. zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN: Komunikacja publiczna w czasie pandemii przejrzystość i odpowiedzialność

Apelujemy o powołanie w Polsce instytucji, której rolą byłoby stałe monitorowanie i komunikowanie społeczeństwu zbliżających się zagrożeń zdrowotnych oraz informowanie, jak postępować w ich obliczu. Działający w niej multidyscyplinarny zespół ekspertek i ekspertów powinien być niezależny od rządu i mieć stałe finansowanie. Jego opinie i zalecenia powinny być podawane bezpośrednio do wiadomości publicznej.

Czytaj więcej

Plan walki z COVID-19 dla krajów Bałkanów Zachodnich

Wspólna konferencja naukowa Procesu Berlińskiego zorganizowana przez Niemiecką Narodową Akademię Nauk Leopoldina we współpracy z Polską Akademią Nauk zgromadziła przedstawicieli europejskich akademii. Efektem obrad jest plan walki z COVID-19 dla krajów Bałkanów Zachodnich.

Czytaj więcej

Zgłoszenia w konkursie PASIFIC

W pierwszym konkursie stypendialnym PASIFIC organizowanym przez Polską Akademię Nauk zgłosiło się 348 naukowców 60 narodowości. 35 osób będzie prowadzić badania w instytutach PAN. Ich nazwiska poznamy w ciągu ok. pół roku.

Czytaj więcej

Transformacja energetyczna musi przyspieszyć

Jest wiele możliwości, aby do 2050 r. osiągnąć neutralność energetyczną, ale wymaga to natychmiastowego działania. Taki wniosek płynie z raportu grupy naukowców przy Komisji Europejskiej. PAN należy do organizacji SAPEA, której przedstawiciele uczestniczyli w pracach grupy.

Czytaj więcej