Dwa granty ERC Consolidator dla naukowców z Polski

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) wyróżniła 313 projekty doświadczonych naukowców. Rozdysponuje między nich 632 mln euro, które będą przeznaczone na realizację przełomowych badań. Wśród laureatów jest dwoje badaczy z Polski, w tym naukowiec z instytutu PAN. 

Czytaj więcej

Stanowisko 31. Zespołu doradczego ds. COVID-19 : Czy to znamienne, że koniec pandemii w Polsce ogłoszono w prima aprilis?

„Brak monitoringu jest jak odłączenie czujników pożaru – może spowodować, że przy kolejnej fali zakażeń będziemy poruszać się ponownie po omacku, a dopiero pełne oddziały intensywnej terapii powiedzą nam, że zareagowaliśmy zbyt późno” ostrzegają naukowcy z interdyscyplinarnego Zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN w najnowszym stanowisku. 

Czytaj więcej

Uzdolnione badaczki z szansą na stypendia

Jeszcze tylko do 15 kwietnia badaczki mogą zgłaszać się do 22. edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO „Dla Kobiet i Nauki”. Roczne stypendia za najlepsze projekty w dziedzinie nauk o życiu mogą otrzymać badaczki na każdym etapie kariery naukowej.  

Czytaj więcej

Prezes PAN apeluje w sprawie pomocy dla badaczek i badaczy z Ukrainy

W wyniku wojny w Ukrainie rujnowana jest infrastruktura naukowa, a badacze muszą uciekać z kraju. Ich prace mogą być kontynuowane w instytucjach z innych krajów w formie stypendiów. Badacze powinni przy tym zachować afiliacje ukraińskich uczelni, co pozwoli utrzymać ciągłość ukraińskiej nauce. Apeluje o to prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński.

Czytaj więcej

Wsparcie dla naukowców z Ukrainy

Rusza nowy program wsparcia naukowców z Ukrainy. Powstał na bazie porozumienia pomiędzy Polską Akademią Nauk a amerykańską Narodową Akademią Nauk. Kolejni badacze mogą wnioskować o finansowanie pobytów w instytutach PAN.

Czytaj więcej

PAN i NAS pomogą uczonym z Ukrainy nowe porozumienie o współpracy

17 marca 2022 r. Polska Akademia Nauk wraz z amerykańską Narodową Akademią Nauk (NAS) podpisały porozumienie dotyczące wsparcia dla naukowców z Ukrainy. NAS uruchomiła specjalny fundusz, z którego środki przeznaczone będą na pomoc w czasowym przesiedleniu uciekających z Ukrainy naukowców i ich rodzin w krajach sąsiednich. Naukowcy z Ukrainy będą mogli kontynuować swoje badania w instytutach PAN.

Czytaj więcej