Apel Kierownictwa PAN do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z aktualną sytuacją polityczną w naszym kraju Kierownictwo Polskiej Akademii Nauk wyraża głębokie zaniepokojenie i przyłącza się do Apelu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich do Pana Prezydenta o niepodpisywanie przyjętych przez Parlament RP ustaw dotyczących reformy sądownictwa w Polsce.

Czytaj więcej

Polskie sukcesy naukowe i innowacje na łamach Biuletynu

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przygotował drugą edycję Biuletynu, którego celem jest zaprezentowanie zagranicznej społeczności naukowców, przedsiębiorców, innowatorów polskiego potencjału naukowego i innowacyjnego oraz polskich sukcesów w programie Horyzont 2020.

Czytaj więcej

Zaproszenie RJP PAN na XI Forum Kultury Słowa

Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Narodowym Centrum Kultury oraz Fundacją PRO.PL mają zaszczyt zaprosić do udziału w XI Forum Kultury Słowa „Nazwy własne w języku i społeczeństwie”, które odbędzie się w dniach 11–13 października 2017 roku w Olsztynie.

Czytaj więcej

Program „doktoratów wdrożeniowych” w instytutach naukowych PAN

Siedem instytutów naukowych PAN: Biochemii i Biofizyki, Fizjologii Roślin, Maszyn Przepływowych, Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Podstawowych Problemów Techniki oraz Oceanologii otrzymało finansowanie na realizację programu „doktorat wdrożeniowy”. Od października rozpoczną tam studia pierwsi doktoranci, którzy doktorat będą przygotowywali w ścisłej współpracy z przedsiębiorcą.

Czytaj więcej
Jakub Ostałowski
Jakub Ostałowski

Jak skutecznie aplikować o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Odpowiedź na to pytanie mieli okazję poznać uczestnicy warsztatów zorganizowanych w końcu czerwca przez Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Imperial College London. Były one skierowane przede wszystkim do reprezentantów nauk ścisłych i nauk o życiu, którzy planują aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych Starting i Consolidator.

Czytaj więcej

Muzyka elektroniczna w Palace Jazz Cafe

W najblizszy piatek 30 czerwca o godz. 19.00 PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie zaprasza na kolejną odsłonę Palace Jazz Cafe - koncert muzyki elektronicznej w wykonaniu artysty wizualnego Jakuba Matysa.

Czytaj więcej