Współczesne techniki mikroskopowe w obrazowaniu materii biologicznej

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

15 marca odbyło się sympozjum naukowe pod patronatem Prezesa Polskiej Akademii Nauk pt. „Współczesne techniki mikroskopowe w obrazowaniu materii biologicznej” i towarzyszący mu finisaż plenerowej wystawy fotograficznej zatytułowanej „Świat przyrody malowany elektronami”, którą to można było zwiedzać w Alei Dębowej Ogrodu Botanicznego od 1 października zeszłego roku. Premiera tej wystawy odbyła się w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie wiosną 2018 roku.

Współorganizatorką wystawy i sympozjum była dr Jagna Karcz, kierująca Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej SEM-Lab na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która wprowadziła uczestników spotkania do świata skaningowej mikroskopii elektronowej, która stanowi kompleksową wiedzę o budowie i składzie chemicznym materii organicznej i nieorganicznej w czasie i przestrzeni. Dzięki niej możemy pozyskiwać informacje o strukturze, właściwościach i procesach zachodzących w organizmach żywych i w materii nieożywionej. Doktor Karcz przedstawiła również prowadzone na WBiOŚ UŚ badania nad strukturami biologicznymi ważnymi w ocenie stanu środowiska, takimi jak hydrofobowe powierzchnie epidermy roślin i zwierząt (puch ptasi), czy też struktury sieci pajęczych i endoszkielety gąbek, jako wzorce do tworzenia układów biokompozytowych.

Współczesne techniki mikroskopowe w obrazowaniu materii biologicznej.jpg

Więcej informacji na stronie PAN Ogród Botaniczny.