Skany mózgu ekstremistów dają wskazówki, jak walczyć z terroryzmem

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Międzynarodowy zespół naukowców przeprowadził skany mózgów sympatyków grupy terrorystycznej, aby poznać neurobiologiczne podłoże ekstremistycznych poglądów. Wyniki opublikowano właśnie w prestiżowym brytyjskim czasopiśmie „Royal Society Open Science”.

brain scan

Badania są o tyle niezwykłe, że badaczom udało się namówić grupę młodych mężczyzn o ekstremistycznych poglądach do poddania się skanowi mózgu i odpowiedzi na pytania.

Wyniki wykazały, że gdy badani myślą o wartościach takich jak bóg, naród, czy mówią o walce o swoje przekonania, ich mózgi wskazują niższy poziom aktywności w obszarach związanych z kontrolą poznawczą i rozumowaniem.

Innymi słowy, ich sposób myślenia o tych kwestiach jest definiowany przez zmniejszoną racjonalność i osłabioną zdolność rachunku kosztów, szkód i konsekwencji swoich działań. Ich mózgi nie wykazywały takich symptomów, gdy badani mówili o neutralnych sprawach.

Grupy badanych

Skany przeprowadzono na dwóch grupach. Pierwsza składała się z około 150 pakistańskich imigrantów mieszkających w Barcelonie. Wszyscy byli sunnitami i zgłaszali poparcie dla organizacji militarno-terrorystycznej Lashkar-i-Toiba z pakistańskiej części Kaszmiru. Drugą grupę (kontrolną) tworzyli amerykańscy studenci.

Wnioski z badań

Badacze zaznaczają, że dominuje uproszczone przekonanie, jakoby religia czy przynależność etniczna były zmiennymi decydującymi o ekstremistycznych skłonnościach. Rekomendują, że najskuteczniejszym sposobem do walki z takimi niebezpiecznymi postawami jest tworzenie zintegrowanych społeczeństw, które oferują wszystkim obywatelom możliwość realizacji celów życiowych i poczucie przynależności. Ich zdaniem taka postawa będzie najskuteczniejszą walką z przemocą i terroryzmem.