Jezioro Mikołajskie jak jarmużowe smoothie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Skąd zielony kolor wody? Wyjaśniają pracownicy Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach.

jezioro_mikolajskie_zielone.jpg

W jeziorze Mikołajskim zawiązała się już typowa dla lata tzw. stratyfikacja termiczno-tlenowa, czyli układ warstw wody o różnych parametrach.

Po wiosennym przemieszaniu wód warstwa powierzchniowa (epilimnion) nagrzewa się od słońca, sprzyjając intensywnemu rozwojowi glonów planktonowych, które wymykają się spod kontroli filtratorów, czyli skorupiaków planktonowych i małży.

Poniżej termokliny, czyli cienkiej warstwy wody, której temperatura nagle obniża się (nawet o 10-12 stopni Celsjusza na przestrzeni kilkudziesięciu centymetrów), pozostają chłodne i mroczne wody głębinowe (hypolimnion).

Taka sytuacja będzie trwała aż do jesieni, gdy nastąpi powtórne, całkowite mieszanie wód jeziora.

Duża ilość fitoplanktonu zabarwia wody powierzchniowe na zielono. Przejrzystość, która jeszcze kilka tygodni temu wynosiła ponad 3 metry, obecnie nie osiąga nawet metra. To typowa sytuacja dla jezior eutroficznych (żyznych) naszej strefy klimatycznej przy upalnej i słonecznej pogodzie.

Źródło informacji i zdjęcia: Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach