Żywność bez tajemnic. Ruszają wyjątkowe lekcje dla uczniów z Polski i Izraela

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Wykłady naukowców, eksperymenty w laboratoriach, wizyty studyjne u producentów żywności, warsztaty kulinarne. To wszystko czeka na uczestników nowego programu edukacyjnego przygotowanego m.in. przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Wspólne zdjęcie uczniów z Olsztyna i wykładowców uczestniczących w projekcie

Inauguracja projektu w Olsztynie

Chodzi o międzynarodowy projekt „Classroom as a platform for community engagement with food production and science”. Nasz Instytut realizuje go wspólnie z Izraelskim Instytutem Technicznym Technion w Hajfie oraz Europejską Radą Informacji o Żywności.

Celem jest kształtowanie odpowiedzialnych postaw konsumenckich wśród młodzieży, a także podniesienie świadomości w zakresie zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa żywności, innowacji w przemyśle rolno-spożywczym i niemarnowania jedzenia.

Projekt wystartował 25 lutego i potrwa do końca 2020 r. Bierze w nim udział 100 uczniów z polskich i izraelskich szkół średnich. Nasz kraj reprezentują dwie klasy z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie.

Formuła zajęć

Zajęcia szkolne będą się odbywały z udziałem naukowców, ekspertów, innowatorów i przedstawicieli przemysłu spożywczego. Uczniowie będą mogli posłuchać ciekawych wykładów. Przeprowadzą doświadczenia w laboratoriach. Odwiedzą zakłady produkcji i przetwórstwa żywności.

Uczestnicy programu wezmą też udział w warsztatach kulinarnych „zero waste”, zorganizowanych we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. Zaprojektują ankiety konsumenckie i nauczą się je analizować oraz prezentować wyniki. Na koniec stworzą kampanię promocyjną, aby podzielić się zdobytą wiedzą z rówieśnikami.

Licealiści z Polski i Izraela będą wymieniać się doświadczeniami podczas regularnych wideokonferencji. Dzięki temu będą szlifować język angielski.

Finansowanie projektu

Projekt „Classroom as a platform for community engagement with food production and science” jest finansowany przez EIT Food – Wspólnotę Innowacji ds. Żywności Instytutu Innowacji i Technologii. To organ Unii Europejskiej działający w ramach ramowego programu Horyzont 2020.

Źródło informacji i zdjęcia: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN