Rośliny strączkowe pod lupą naukowców

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Ciecierzyca, fasola zwyczajna, soczewica i łubin. To cztery tradycyjnie uprawiane rośliny strączkowe w Europie. Odgrywają ważną i coraz większą rolę w żywieniu ludzi. Dlatego międzynarodowa grupa naukowców chce przyjrzeć się bliżej zasobom genetycznym wspomnianych gatunków.

20200610_lubin_igr_pan_1x1.jpg

Chodzi o pionierski projekt badawczy INCREASE, który wystartował na początku czerwca 2020 r. Bierze w nim udział 28 partnerów z 14 krajów, w tym Instytut Genetyki Roślin PAN z Poznania.

Rośliny strączkowe coraz popularniejsze

Spożycie białka pochodzenia roślinnego wzrasta w wielu regionach Unii Europejskiej. Właśnie dlatego rośliny strączkowe znalazły się pod lupą naukowców. Uczeni przeanalizują zasoby genetyczne ciecierzycy, fasoli zwyczajnej, soczewicy i łubinu. Celem jest ochrona istniejących i wyprowadzenie nowych odmian, a także zwiększenie wydajności plonów.

„Bez wątpienia wykorzystanie zasobów genetycznych roślin uprawnych jest kluczem do ich skutecznej ochrony” – tłumaczy koordynator naukowy projektu prof. Roberto Papa (Università Politecnica delle Marche w Ankonie, Włochy).

W prace zaangażowani są uczeni posiadający doświadczenie w różnych dziedzinach: ochronie i wymianie zasobów genetycznych, genetyce i genomice roślin, fenotypowaniu, agronomii, biochemii, bioinformatyce i technologii informacyjnej.

Polski wkład w projekt

Poznański instytut PAN opracuje pionierskie kolekcje łubinu białego i andyjskiego we współpracy z wieloma bankami genów w Europie i na świecie. Kolekcje te zostaną szczegółowo scharakteryzowane dzięki wdrożeniu wysokoprzepustowych metod genotypowania i fenotypowania roślin.

„Projekt wspiera także kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony bioróżnorodności oraz stymulacji zrównoważonego rozwoju gospodarczego w zmieniających się warunkach klimatycznych” – podkreśla dr hab. Karolina Susek z Instytutu Genetyki Roślin PAN.

Partnerem inicjatywy jest również Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy). Udostępniło ono materiały genetyczne m.in. łubinu białego i fasoli zwyczajnej.

Projekt INCREASE jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Badania potrwają 5 lat, a na ich realizację przeznaczono w sumie 7 mln euro.

Źródło informacji: Instytut Genetyki Roślin PAN, INCREASE

Fot. Magdalena Tomaszewska / INCREASE