Prestiżowy grant dla instytutu PAN na badania w dziedzinie nutrigenomiki

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

2,5 mln euro z unijnego programu ERA Chairs otrzyma olsztyński Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Dzięki temu powstanie tam Centrum Doskonałości zajmujące się nutrigenomiką. To dziedzina, która pozwala zrozumieć wpływ odżywiania na genetyczne predyspozycje do chorób dietozależnych.

20200708_PAN_olszytyn_lab.jpg

Projekt WELCOME2 potrwa 6 lat. „Pozwoli nam zwiększyć rozpoznawalność i atrakcyjność instytutu, a tym samym rozwinąć istniejące już strategiczne partnerstwo z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie i stać się pożądanym członkiem międzynarodowych konsorcjów badawczych” – opowiada prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła, dyrektor olsztyńskiego instytutu PAN i koordynator projektu.   

Nową grupą badawczą pokieruje lider światowej klasy i zarazem menedżer nauki, wybrany w otwartym i przejrzystym konkursie. Ważnym elementem będzie też kształcenie młodych badaczy w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Rolniczych, prowadzonej wspólnie z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym PIB w Puławach. Położono również nacisk na szerokie udostępnianie wyników badań, aby każdy mógł mieć do nich dostęp. 

O grantach 

Projekt WELCOME2 jest finansowany z konkursu ERA Chairs w ramach programu Horyzont 2020, który  wspiera badania i innowacje w Unii Europejskiej. W tej edycji wyłoniono 20 laureatów, w tym dwóch z Polski. W historii programu ERA Chairs do naszego kraju trafiło łącznie 7 projektów. 

Przypomnijmy, że olsztyński instytut realizował wcześniej projekt WELCOME w ramach grantu od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Celem była lepsza integracja badań prowadzonych przez Oddział Nauk o Żywności i Oddział Biologii Rozrodu. WELCOME2 to kolejny krok wzmacniający potencjał naukowy i markę instytutu. 

Źródło informacji i zdjęcia: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.