Psy zamieszkały z ludźmi później niż myśleliśmy

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Do udomowienia wilka doszło dopiero kilkanaście tysięcy lat temu – dowodzą badacze z PAN. Wcześniej sądzono, że miało to miejsce dużo wcześniej, bo aż 30 tysięcy lat temu. Pozostałości osad z tego okresu nie posiadają jednak szczątek kości poobgryzanych przez psy.

psowate_news.jpg

Kiedy pies zamieszkał z człowiekiem?

Debata naukowa na ten temat trwa od lat, a znalezienie odpowiedzi dodatkowo utrudnia podobieństwo kości psich i wilczych. Popularna ostatnio hipoteza wskazywała, że do udomowienia wilka mogło dojść 30 tysięcy lat temu. Zaprzeczają temu najnowsze odkrycia archeozoologów z PAN.

Mylne przesłanki

Dotychczas uważano, że dowodem na wczesne udomowienie wilka są wymiary czaszek wilków pochodzące ze stanowiska archeologicznego na Morawach, Předmostí. Zdaniem Prof. Wilczyńskiego z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN brakuje w nim szczątek młodych osobników, co zaprzecza trzymaniu w osadach psów.

Resztki z pańskiego stołu

Co więcej, na stanowisku znaleziono zaledwie kilka (na kilkadziesiąt tysięcy przebadanych szczątków) kości obgryzionych w taki sposób, który wskazywałby na obecność psów lub wilków. W miejscach, w których potwierdzono obecność psów, często spotyka się natomiast kości zwierząt, które psy dostawały jako resztki ze stołu.

Skąd kości wilka?

Zdaniem naukowców z PAN, liczne szczątki wilków znajdowane na Morawach świadczą o ich masowym zabijaniu. Wynikało to prawdopodobnie z chęci usunięcia drapieżnika i uzyskania w ten sposób większego dostępu do zwierzyny, na którą on również polował. W ten sposób ludzie mogli także chronić przed wilkami swoje osady.

Źródło informacji: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN