Nowelizacja rozporządzenia tak, ale w porozumieniu ze środowiskiem lekarzy weterynarii

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk zaopiniował projekt nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii. „Zaproponowany projekt nie wypełnia (…) wielu oczekiwań środowiska lekarzy weterynarii” – zaznaczają autorzy stanowiska.

nowelizacja-09-09-2020.jpg

„Aktualny projekt zawiera wiele regulacji wymagających modyfikacji i wspólnych ustaleń” – podkreślają członkowie Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN. Komitet popiera ideę nowelizacji ww. rozporządzenia, jednak podkreśla, że projekt powinien, oprócz problemów administracyjnych, zawierać uaktualnione aspekty merytoryczne specjalizacji zawodowej lekarzy weterynarii.

Autorzy podkreślają, że wydziały weterynaryjne, które organizują szkolenia specjalizacyjne, nadal powinny uczestniczyć w powoływaniu członków komisji ds. specjalizacji. Ważne też jest, aby doprecyzować kryteria doboru członków Komisji i ich kompetencje zawodowe. Komitet podkreśla również, że wydziały weterynaryjne jako jednostki naukowo–edukacyjne podlegają Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a rozporządzenie w obecnej formie, przenosi system specjalizacji w kompetencje resortu rolnictwa. Co więcej, nowelizacja powinna być poddana szerokiej dyskusji w środowisku. Tego zdania jest również Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjnej oraz krajowe wydziały medycyny weterynaryjnej.

Pełen tekst stanowiska Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN z dnia 2.09.2020 r.