Monokultury zagrażają właściwemu obiegowi wody

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

W najnowszym numerze „Nature Geoscience” międzynarodowy zespół naukowców wykazuje, że dotychczasowy kierunek rozwoju leśnictwa i rolnictwa promujący monokultury, negatywnie wpływa na zasoby wody i możliwości adaptacji do globalnych zmian klimatu. Wnioski te badacze wyciągnęli na podstawie analizy procesów ekohydrologicznych. Współautorem artykułu jest prof. Maciej Zalewski z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN. 

 lasy_monokultury_1.png

Monokultury, czyli uprawy jednogatunkowe o zmniejszonej bioróżnorodności i zróżnicowaniu przestrzennym, są znacznie mniej odporne od naturalnych lasów na ekstremalne zjawiska klimatyczne takie jak susze. Jednocześnie obszary leśne ze zróżnicowanym drzewostanem i ściółką są w stanie zatrzymać wilgoć, skuteczniej odtwarzać zasoby wód podziemnych, ograniczyć erozję gleby, zamulanie i eutrofizacje zbiorników zaporowych, a także zredukować znacząco zagrożenie powodziowe.  

Apel o unikanie monokultur 

Naukowcy postulują, aby w oparciu o analizę procesów ekohydrologicznych, kształtować „inteligentne ekosystemy” posiadające zwiększona zdolność retencjonowania wody i bioróżnorodność, generujące szerokie spektrum korzyści ekonomicznych i społecznych, odporność na zmiany klimatu a także potencjał kulturowy i edukacyjny.

Cały artykuł “Homogenization of the terrestrial water cycle

Więcej o koncepcji “inteligentnych ekosystemów” można przeczytać w publikacji prof. Macieja Zalewskiego pt. „Ecohydrology and Hydrologic Engineering: Regulation of Hydrology-Biota Interactions for Sustainability” w Journal of Hydrologic Engineering.