Uwaga na suszę rolniczą

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Komitet Nauk Agronomicznych PAN apeluje o stworzenie Krajowego Programu Dostosowania Rolnictwa do Zmian Klimatycznych. Program ten miałby za zadanie pomagać rolnikom w walce ze skutkami suszy i ocieplenia klimatu oraz zabezpieczyć zasoby wody do produkcji rolnej.  

susza13-10-2020.png

Z powodu coraz częstszych bezśnieżnych zim susza jest obecnie poważnym problemem w rolnictwie. W 2019 r. wystąpiła na 60% gruntów rolnych w Polsce. Raporty Intergovermental Panel on Climate Change i inne publikacje zgodne zaznaczają, że zjawisko suszy rolniczej w naszej części Europy będzie się pogłębiać. Dlatego już dzisiaj musimy podjąć zdecydowane działania, aby racjonalnie zarządzać zasobami wody w rolnictwie i ograniczyć uciążliwość suszy w produkcji rolniczej. 

Postulaty Komitetu Nauk Agronomicznych PAN 

Komitet Nauk Agronomicznych PAN przy II Wydziale PAN postuluje o stworzenie Krajowego Programu Dostosowania Rolnictwa do Zmian Klimatycznych oraz platformy współpracy obejmującej administrację samorządową, związki producentów rolnych, naukowców z różnych dziedzin i instytucji, firmy hodowlane, organizacje ekologiczne i konsumenckie. Organizatorem programu i gospodarzem takiej platformy jak i źródłem jej finansowania powinno być Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   

Cała treść stanowiska Komitetu Nauk Agronomicznych przy II Wydziale PAN w sprawie podjęcia działań koniecznych do ograniczania negatywnych skutków suszy dla produkcji rolniczej w Polsce .