Badania nad hormonami roślinnymi w „Nature Plants”

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN opublikowali artykuł podsumowujący badania nad translokacją cytokinin i modyfikacją procesów biochemicznych z ich udziałem. Wyniki wpłyną na rozwój nowoczesnej technologii żywności.

nature plants

Korzenie Medicago truncatula po inokulacji bakteriami symbiotycznymi Ensifer melilotiI, eksprymującymi geny markerowe lacZ (powyżej) lub GFP (poniżej).

Przedstawione w artykule wyniki to istotny wkład w zrozumienie mechanizmów translokacji cytokinin, czyli hormonów roślinnych stymulujących kiełkowanie nasion i wzrost roślin. Pozwalają także wyjaśnić procesy modyfikacji kaskady sygnałowej tego hormonu u bobowatych w kontekście brodawkowania.

Efekty badań umożliwią rozwój nowych płaszczyzn badawczych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki azotowej bobowatych. Mogą one wpłynąć na powstanie nowych platform wykorzystujących zaawansowane technologie w rolnictwie i dziedzinach związanych z produkcją żywności.

Autorami artykułu w „Nature Plants” są dr Karolina Jarzyniak, dr Joanna Banasiak, mgr inż. Tomasz Jamruszka, dr Aleksandra Pawela oraz prof. Michał Jasiński z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, a także współpracownicy z Czech i Szwajcarii.

Badania zrealizowano dzięki grantom Narodowego Centrum Nauki.

Artykuł „Early stages of legume–rhizobia symbiosis are controlled by ABCG-mediated transport of active cytokinins” dostępny tutaj.

Źródło informacji i zdjęcia: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN