Troje stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej z PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Wpływ urbanizacji na populacje dzikich pszczół, paliwa jądrowe nowej generacji i relacje między obszarami mózgu odpowiedzialnymi za czytanie i rozwój językowy – te zagadnienia troje badaczy z PAN będzie zgłębiać w instytucjach naukowych w USA. Pracują oni w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, Instytucie Nenckiego PAN oraz Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Na wyjazdy naukowe otrzymali stypendia Fundacji Kościuszkowskiej.

bee-wikimedia-commons-big.jpg

Dzika pszczoła. Autorka zdjęcia: Marta Boroń, CC BY 2.0, Wikimedia Commons.

Fundacja Kościuszkowska pod koniec marca przyznała stypendia naukowcom z polskich instytucji na wyjazdy badawcze w instytucjach naukowych w Stanach Zjednoczonych. Wśród nich jest troje laureatów na co dzień pracujących w PAN, którzy będą prowadzić prace z biologii, fizyki i psychologii. Swoje wyjazdy odbędą w roku akademickim 2021/2022.

Aleksandra Splitt, doktorantka w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, otrzyma finansowanie trzymiesięcznego pobytu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Jej projekt – „On bees' trail in the urban jungle” – poszerzy wiedzę na temat wpływu urbanizacji na populacje dzikich pszczół. Doktorantka będzie poszukiwała miejsc, w których pszczoły zakładają gniazda w mieście i postara się stworzyć katalog, który w przyszłości może posłużyć lepszemu planowaniu zagospodarowania przestrzeni miejskiej w sposób przyjazny dla owadów zapylających.

Dr hab. Adam Pikul z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W Trzebiatowskiego PAN pojedzie na trzy miesiące do Narodowego Laboratorium w Idaho. Będzie tam sprawdzał właściwości termiczne wybranych materiałów na bazie uranu, które mogłyby zostać uznane za paliwa jądrowe nowej generacji. Do zaawansowanych badań w niskich temperaturach i silnych polach magnetycznych dr hab. Adam Pikul użyje monokryształów.

Dr Agnieszka Dębska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN otrzyma stypendium na pięciomiesięczny staż w grupie prof. Jamesa Bootha na Uniwersytecie Vanderbilt w Nashville, Tennessee. W ramach projektu zbada relacje między obszarami mózgu odpowiedzialnymi za przetwarzanie fonologiczne i ortograficzne w podłużnym schemacie eksperymentalnym. Projekt przyczyni się do lepszego zrozumienia neurobiologii procesu nabywania, ważnej z perspektywy społecznej i edukacyjnej oraz umiejętności czytania.