Skąd się wzięły pragryzonie w Chinach?

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Ischyromyidy to duże gryzonie, które żyły w Chinach ok. 45 mln lat temu. Badacze z Instytutu Paleobiologii PAN opisali po raz pierwszy kości kończyn tych ssaków. W piśmie „Scientific Reports” przedstawiają tezę, że ischyromyidy przywędrowały do Chin z Ameryki Północnej.

news20210806_.jpg

Analiza głównych 14 parametrów metrycznych kości piętowych gryzoni. Źródło ilustracji: „Scientific Reports”. Autorka ilustracji: prof. Łucja Fostowicz-Frelik.

Prof. Łucja Fostowicz-Frelik i dr Sergi López-Torres z Instytutu Paleobiologii PAN oraz dr Qian Li z Chińskiej Akademii Nauk przyjrzeli się morfologii ischyromyidów żyjących w eocenie, czyli między 56 mln a 34 mln lat temu.

W pracy naukowcy omówili kości stępu trzech gatunków gryzoni z rodziny Ischyromyidae ze środkowego eocenu północnych Chin (Mongolia Wewnętrzna). Grupa ta obejmuje najwcześniejsze gryzonie właściwe znane od paleocenu Ameryki Północnej. Po raz pierwszy naukowcy opisali kości ischyromyidów z Chin. Z punktu widzenia morfologii należały one do form naziemnych, nieprzystosowanych do szybkiego ruchu, podobnie jak dzisiejsze jeżozwierze. Badania sugerują, że ischyromyidy mogły pojawić się w Chinach we wczesnym eocenie wskutek migracji bezpośrednio z Ameryki Północnej, w przeciwieństwie do form znanych z Indii.

Przeczytaj artykuł „Tarsal morphology of ischyromyid rodents from the middle Eocene of China gives an insight into the group’s diversity in Central Asia” w piśmie „Scientific Reports”.

Źródło informacji: Instytut Paleobiologii PAN