Stare drzewa dają mniej owoców

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Starzejące się drzewa są z czasem coraz mniej płodne – ustalił międzynarodowy zespół naukowców z m.in. Instytutu Botaniki PAN i Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN. Wniosek z badań pomoże skutecznie zarządzać zasobami drzewnymi. Wyniki opublikowało „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

20210830_nws.jpg

Owoce i orzechy drzew stanowią 3% diety człowieka, są ważnym składnikiem diety wielu ptaków i małych ssaków, a nasiona drzew są niezbędne do regeneracji lasów. Wiedza o tym, kiedy spada płodność drzew oraz jak wiąże się z ich wiekiem i rozmiarami, jest potrzebna do ochrony i zarządzania tymi zasobami.

Wydaje się logiczne, że wraz z wiekiem drzewa stają się bardziej płodne. Z międzynarodowego badania wynika jednak, że większość drzew (ok. 80% z prawie 600 zbadanych gatunków) szczytową płodność osiągnęła mając umiarkowaną wielkość. Później, z biegiem czasu, starzejąc się i rozrastając, drzewa stawały się mniej płodne. W pozostałych 20% drzew prawdopodobnie również doszło do spadku płodności, jednak nie udowodniono go ze względu na brak starszych osobników. Duże, stare drzewa wciąż uznawane są za ważny element ekosystemu, jednak, jak pokazuje badanie, ich rola w procesie reprodukcyjnym nie jest kluczowa.

O projekcie

Badania odbywają się w ramach sieci MASTIF (Masting Inference and Forecasting). Stworzona przez nią baza danych zawiera szczegółowe dane, często sięgające kilkadziesiąt lat wstecz, dotyczące rocznej produkcji nasion przez drzewa rosnące w ponad 500 różnych miejscach w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Azji, Europie i Afryce. Każdy może dodać swoje dane z obserwacji drzew (owoców, nasion, szyszek) do bazy za pomocą aplikacji iNaturalist. Więcej informacji na stronie projektu.

Wśród autorów badania nad płodnością drzew są m.in. dr Michał Bogdziewicz z Instytutu Botaniki PAN oraz dr hab. Magdalena Żywiec, dr Mateusz Ledwoń, Barbara Seget i Łukasz Piechnik z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN.

„Is there tree senescence? The fecundity evidence” w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Oprac. na podstawie informacji Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN