Warsztaty "Computer Image Analysis In BIO-SCIENCES" w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na międzynarodowe warsztaty naukowe pt.: "Computer Image Analysis In BIO-SCIENCES", które odbędą się 23-24 czerwca 2014 r. w Olsztynie. Podczas warsztatów omówione zostaną zagadnienia związane z analizą obrazów w szeroko pojętych naukach biologicznych przy użyciu systemów informatycznych.

W trakcie warsztatów odbędą się wykłady poruszające podstawowe zagadnienia i koncepcje analizy obrazu w naukach biologicznych. Omówione zostaną również szczegółowe aplikacje oraz zaprezentowane zostaną przykłady praktycznych zastosowań. Dodatkowo przeprowadzony zostanie praktyczny trening, na którym uczestnicy zapoznają się z realnymi problemami w pracy badawczej.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu REFRESH "Odblokowanie potencjału Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności dla wzmocnienia integracji z Europejską Przestrzenią Badawczą i rozwoju regionu", finansowanego z 7. Programu Ramowego (FP7-REGPOT-2010-1-264103).

Program spotkania, informacje na temat sesji plakatowej i rejestracja na stronie: www.biocia.pan.olsztyn.pl