Instytut Chemii Fizycznej PAN liderem jakości polskiej nauki

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

W rankingu jakości instytucji naukowych SCImago Institutions Rankings, obejmującym lata 2007-2011, w najbardziej prestiżowej kategorii Q1, Instytut Chemii Fizycznej PAN okazał się najlepszą jednostką w Polsce.

Kategoria Q1 uwzględnia wyłącznie publikacje w najwyżej notowanych czasopismach naukowych świata. Międzynarodowa grupa badawcza SCImago Research Group co roku przygotowuje raport SCImago Institutions Rankings (SIR) dotyczący liczby i jakości publikacji poszczególnych instytucji naukowych świata. W najnowszym rankingu SIR, obejmującym lata 2007-2011, w prestiżowej części Q1 odnoszącej się do jakości publikacji, Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie zajmuje obecnie pierwsze miejsce w Polsce.

IChF PAN zwyciężył w klasyfikacji Q1, uwzględniającej liczbę publikacji w 25% najwyżej notowanych czasopism naukowych świata. Ranking Q1 pośrednio wskazuje, naukowcy której instytucji mają największą szansę zdobycia Nagrody Nobla. „Taki też jest nasz cel: chcemy stworzyć warunki, w których mógłby się zrealizować talent na miarę tej nagrody”, mówi prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN. Najwyższa pozycja w rankingu to nie przypadek, lecz efekt prowadzonej od sześciu lat konsekwentnej polityki Instytutu. „Działamy w duchu polityki Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: staramy się publikować mniej, ale w najlepszych czasopismach”, komentuje prof. Hołyst. Podkreśla przy tym, że w ostatnich sześciu latach polscy chemicy tylko czterokrotnie publikowali w najwyżej notowanym czasopiśmie naukowym „Science” – w tym dwukrotnie byli to naukowcy Instytutu Chemii Fizycznej PAN. W okresie objętym raportem SIR (lata 2007-2011) IChF PAN opublikował 1001 prac naukowych, co klasyfikuje go na 42. miejscu w Polsce. Instytut zatrudnia ponad 170 pracowników naukowych, w tym ponad 40 profesorów i doktorów habilitowanych.

Klasyfikacja SCImago Institutions Rankings obejmuje wszystkie jednostki naukowe świata, które w ostatnim roku analizowanej pięciolatki opublikowały co najmniej 100 prac naukowych zarejestrowanych przez bazę danych Scopus. Baza Scopus jest prowadzona przez Elsevier, jedno z największych wydawnictw naukowych świata.
Na drugiej pozycji w polskim rankingu Q1 SIR znajduje się Instytut Chemii Organicznej PAN, partner i sąsiad IChF PAN, z którym Instytut współdzieli teren. Dwie jakościowo najlepsze instytucje naukowe w Polsce można więc znaleźć pod wspólnym warszawskim adresem. „Jesteśmy najlepsi w Polsce. Świetnie. Lecz w rankingu światowym znajdujemy się dopiero w ósmej setce. Dziś jeszcze nie wygramy z zachodnimi gigantami nauki, ściągającymi zewsząd i za ogromne pieniądze rzesze najwybitniejszych uczonych. Ale nasza pozycja w rankingu z pewnością się poprawi. Nie dlatego, że będziemy o to zabiegać. Poprawi się sama, przy okazji robienia przez nasz instytut jeszcze lepszej nauki", stwierdza prof. Hołyst.


Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w 9 zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.