Nagroda w programie "POMOST" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Dr Katarzyna Radwańska z Pracowni Neurobiologii, kierowanej przez prof. Leszka Kaczmarka (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego), została laureatką IV edycji Programu POMOST Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy roli kolców dendrytycznych o złożonym unerwieniu w powstawaniu pamięci.

Dzięki Programowi POMOST, którego głównym założeniem jest umożliwienie najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci powrót do zaawansowanej pracy naukowej, dr Radwańska uzyskała finansowanie obejmujące grant badawczy oraz stypendium dla doktoranta na łączną sumę 413 000 zł.