Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkanek w Instytucie Nenckiego

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

W Instytucie Nenckiego powstaje środowiskowa Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkanek w ramach Centrum Neurobiologii. Kierownikiem Pracowni, wybranym w wyniku konkursu, został dr Tytus Bernaś.

Jest on absolwentem kierunku biofizyka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego rozprawa doktorska dotyczyła pomiaru potencjału oksydoredukcyjnego w żywych komórkach, z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej. Dr Bernaś odbył staż podoktorski na Purdue University (West Lafayette, IN, USA), a następnie pracował na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i w Royal College of Surgeons w Dublinie (Irlandia). W ostatnim dziesięcioleciu zajmował się obrazowaniem struktury i funkcji komórek.

Nowopowstała pracownia umożliwi badania z użyciem szeregu technik, w tym: mikroskopii konfokalnej i dwufotonowej, obrazowania czasowo-rozdzielczego, mikroskopii super-rozdzielczej oraz korelacyjnej (CLEM).