Pracownia Neurobiologii Emocji w Instytucie Nenckiego

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

W Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego powstała nowa Pracownia Neurobiologii Emocji, kierowana przez dr Ewelinę Knapską.

Pracownia realizuje dwa zasadnicze tematy badawcze. Badania nad neurobiologicznym podłożem zaburzeń zachowań społecznych mają na celu opracowanie efektywnych i wydajnych miar zachowania, znalezienie obwodów neuronalnych odpowiedzialnych za kontrolę przekazu emocjonalnego pomiędzy dwoma osobnikami oraz określenie możliwości interwencji terapeutycznej na poziomie tkankowym w tych obwodach.

W badaniach wykorzystywane są mysie modele zaburzeń autystycznych. Pracownia zajmuje się również określeniem komórkowych mechanizmów wygaszania i odnawiania warunkowej reakcji strachu. Celem badań jest lepsze zrozumienie podłoża zaburzeń lękowych, jak również określenie czynników determinujących skuteczność terapii takich zaburzeń.