Odznaka „Bene Merito” dla polskich polarników

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Badacze polarnicy odznaczeni „Bene Merito”
Badacze polarnicy odznaczeni „Bene Merito”

26 października 2015 r. wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys uhonorowała odznaką „Bene Merito” polskich polarników. Dziękując polskim naukowcom za pracę, za sprawą której Polska postrzegana jest jako kraj dzielący się wiedzą, zaangażowany i nowoczesny zwróciła uwagę, że powiewająca nad stacjami polarnymi polska flaga jest często jedynym świadectwem naszej obecności w tych odległych rejonach globu. W tak trudnych warunkach polscy badacze realizują tzw. dyplomację naukową, a współpraca z partnerami zagranicznymi i wyniki polskich badań kształtują politykę zagraniczną i regionalną kraju. Dzięki tym wszystkim działaniom Polska, jako członek obserwator w Radzie Arktyki, może prezentować własne stanowisko w sprawie obszarów polarnych.

Profesor Jacek Jania podziękował w imieniu wyróżnionych za dostrzeżenie wkładu polskich polarników w umacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej oraz dodał, że wyróżnienie „Bene Merito” będzie stanowiło motywację do dalszych działań. Podziękowania polarnikom złożył także Dariusz Geller, Prezes Towarzystwa Polsko-Norweskiego, które od 50 lat wspiera kontakty polityczne, gospodarcze i kulturalne między obydwoma krajami.

Odznaka Honorowa „Bene Merito” to odznaczenie cywilne nadawane od 2009 r. przez Ministra Spraw Zagranicznych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Wyróżnienie otrzymali:

 • dr Agnieszka Beszczyńska-Möller – dr nauk oceanograficznych, adiunkt w Instytucie Oceanologii PAN;
 • prof. Krzysztof Birkenmajer – wybitny geolog, autor ponad 600 prac naukowych, uczestnik 23 wypraw naukowych na Spitsbergen, 8 wypraw na Antarktydę oraz 2 wypraw na Grenlandię, współzałożyciel polskiej stacji badawczej PAN im. J. Siedleckiego w Hornsundzie na Spitsbergenie;
 • prof. Piotr Głowacki – dr habilitowany i profesor nadzwyczajny nauk geofizycznych w Instytucie Geofizyki PAN, od wielu lat odpowiada za funkcjonowanie polskiej stacji naukowej w Hornsundzie na Spitsbergenie;
 • Piotr Graczyk – pracownik naukowy Arktycznego Uniwersytetu w Tromsø, ekspert w zakresie problematyki politologicznej regionu Arktyki;
 • prof. Aleksander Guterch – profesor zwyczajny w Instytucie Geofizyki PAN, specjalista w zakresie badań podmorskich litosfery, inicjatorka i koordynatorka 7 polskich wypraw do Antarktyki Zachodniej;
 • prof. Jacek Jania – przewodniczący Komitetu Badań Polarnych PAN, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Śląskim, glacjolog i badacz obszarów polarnych;
 • dr Anna Kidawa – dr nauk biologicznych oraz wieloletnia pracowniczka Zakładu Biologii Antarktyki, uczestniczka wielu ekspedycji realizowanych na stacji PAN im. H. Arctowskiego;
 • dr Michał Łuszczuk – dr nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katedry Krajów Europy Północnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • prof. Janusz Pempkowiak – prof. dr habilitowany nauk o ziemi, wieloletni dyrektor Instytutu Oceanologii PAN;
 • prof. Stanisław Rakusa-Suszczewski – biolog i oceaonolog, autor licznych prac naukowych, współtwórca polskiego programu badań polarnych, założyciel i wieloletni kierownik polskiej stacji badawczej im H. Arctowskiego na Antarktydzie Zachodniej;
 • prof. Paweł Rowiński – dr habilitowany i profesor nauk o ziemi, wiceprezes PAN, wieloletni dyrektor Instytutu Geofizyki PAN;
 • prof. Janusz Symonides – profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim, wybitny znawca prawa morza, specjalista w zakresie prawa międzynarodowego, autor szeregu publikacji dotyczących Arktyki;
 • prof. Andrzej Tatur – dr habilitowany i profesor nadzwyczajny nauk geologicznych, dyrektor Katedry Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni kierownik polskiej stacji badawczej PAN im. H. Arctowskiego na Antarktydzie Zachodniej;
 • prof. Waldemar Walczowski – dr habilitowany i profesor nadzwyczajny nauk oceanograficznych w Instytucie Oceanologii PAN, uczestnik i kierownik wielu wypraw naukowych prowadzonych na okręcie badawczym „Oceania”;
 • prof. Piotr Zielenkiewicz – dr habilitowany i profesor nadzwyczajny nauk biologicznych, dyrektor Instytutu Biochemii i Biofizyki, w którego strukturach działa Zakład Biologii Antarktyki prowadzący polską stację badawczą im. H. Arctowskiego na Antarktydzie Zachodniej.

Zdjęcie: Badacze polarnicy odznaczeni „Bene Merito”