Kategoria A+ dla Instytutu Nenckiego

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

30 października 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Instytutowi Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN kategorię naukową A+.

Utworzony w 1918 roku Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN jest  największym nieuniwersyteckim centrum badań biologicznych w Polsce. Priorytetem badawczym w Instytucie są następujące dziedziny: neurobiologia, neurofizjologia biologia i biochemia komórkowa, biologia molekularna a realizowane prace często mają charakter interdyscyplinarny. Ich przedmiotem są układy o różnym stopniu złożoności w aspekcie zarówno morfologicznym jak i funkcjonalnym – całe organizmy tkankowe, tkanki, komórki, organelle komórkowe, ale również białka i geny.