Nagrody naukowe i wyróżnienia Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Nagrody naukowe i wyróżnienia Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

„Rola metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej-9 w plastyczności synaptycznej”, „Badania nad procesami przerzutowania i lekooporności raka sutka suk”, „Relacja drapieżca – ofiara na modelu ryba planktonożerna-zooplankton”. Takie m.in. prace zostały wyróżnione w 2015 r. przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Wręczenie nagród odbyło się 21 stycznia 2016 r. w Bibliotece SGGW w Warszawie.

Nagrody naukowe i wyróżnienia Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2015 roku otrzymali:

 • zespół pod kierunkiem dra hab. Jakuba Włodarczyka i dr Magdaleny Dziembowskiej z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w składzie dr hab. Jakub Włodarczyk, dr Magdalena Dziembowska, dr Michał Stawarski, dr Zsuzsanna Szepesi, dr Aleksandra Janusz, prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, członek rzeczywisty PAN – nagroda za cykl prac „Rola metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej-9 w plastyczności synaptycznej”;
 • zespół naukowy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w składzie dr hab. Magdalena Król, prof. dr hab. Tomasz Motyl, dr Kinga Majchrzak, dr Karol Pawłowski, dr Joanna Mucha – nagroda za cykl prac „Badania nad procesami przerzutowania i lekooporności raka sutka suk”;
 • zespół naukowy Zakładu Biologii Gamet i Zarodka Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w składzie prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, dr inż. Mariola Dietrich, dr Joanna Nynca, dr inż. Mariola Słowińska – nagroda za cykl prac pt. „Charakterystyka i proteomiczna analiza białek układu rozrodczego ryb i ptaków”;
 • mgr Piotr Maszczyk z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – wyróżnienie za cykl prac pt. „Relacja drapieżca - ofiara na modelu ryba planktonożerna-zooplankton”;
 • zespół autorów pracy pod redakcją prof. dra hab. Stanisława Brożka z Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w składzie prof. dr hab. Stanisław Brożek, dr inż. Ewa Błońska, dr hab. inż. Piotr Gruba, dr hab. inż. Jarosław Lasota, dr inż. Maciej Zwydak, dr inż. Tomasz Wanic, dr inż. Piotr Pacanowski, dr inż. Ryszard Mazurek, dr inż. Michał Gąsiorek, dr hab. inż. Tomasz Zaleski, dr inż. Paweł Zadrożny i dr inż. Paweł Nicia – wyróżnienie za wybitną monografię naukową opublikowaną przez prestiżowe wydawnictwo „Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy”< /li>

Medalem im. Michała Oczapowskiego uhonorowani zostali:

 • prof. dr hab. David Shugar, czł. zagr. PAN, obywatel Kanady (biofizyka molekularna), Warszawa. Okazją do wręczenia tego medalu były uroczystości zorganizowane z okazji 100. urodzin Profesora Davida Shugara, czyli konferencja „Challenges in Molecular Biology, Biophysics and Biomedicine”, która odbyła się w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie w dniach od 17 do 19 września 2015 roku;
 • prof. dr hab. Tadeusz Chojnacki z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, czł. rzecz. PAN (biochemia lipidów);
 • prof. dr hab. Karol W. Duczmal z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (hodowla roślin i nasiennictwo);
 • prof. dr hab. Andrzej B. Legocki z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, czł. rzecz. PAN (biochemia i genetyka molekularna roślin);
 • prof. dr hab. Jerzy Preś, emerytowany prof. Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (żywienie zwierząt i paszoznawstwo);
 • prof. dr hab. Stefan Wierzbowski, były kierownik Zakładu Fizjologii Rozrodu Zwierząt Instytutu Zootechniki w Balicach (rozród zwierząt i andrologia)

Medal Polskiej Akademii Nauk za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej związane ze społeczną rolą nauki przyznano Instytutowi Fizyki Molekularnej PAN oraz PAN Ogrodowi Botanicznemu – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. W imieniu drugiej placówki medal odebrał jej dyrektor prof. dr hab. Jerzy Puchalski.

Zdjęcie: A. Migros