Delegacja Republiki Algierii w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Delegacja Republiki Algierii w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

22 lipca 2015 r. w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności gościła delegacja Republiki Algierii. Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy bilateralnej pomiędzy Instytutem PAN w Olsztynie a Krajowym Centrum Inseminacji i Badań Genetycznych Zwierząt w Algierii oraz Instytutem Technicznym Hodowli w Algierii.

W ramach współpracy przewidywane są studia i staże, programy badawcze, seminaria, sympozja, warsztaty i programy wsparcia oraz wymiana wiedzy między naukowcami, nauczycielami, studentami i agencjami rozwoju. Obszary badawcze w których zostaną podjęte działania dotyczą m.in. zdrowia i rozrodu zwierząt, żywienia i technologii żywności oraz żywienia zwierząt.

Wizyta przedstawicieli Republiki Algierii w Polsce obejmowała również wizytę m.in. w Weterynaryjnym Centrum In Vitro, Stacji Hodowli i Unasiennienia Zwierząt w Olecku, oraz gospodarstwach mlecznym i hodowli bydła.

Ostatnim punktem wizyty delegacji będzie spotkanie z Markiem Sawickim, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi.